Projekat “Čitaj”

Sinoć je u okviru globalnog projekta pod nazivom „Čitaj“,Dzemat Sandzaka „Put Sredine“ podijelio prolaznicima na Gradskom šetalištu u Novom Pazaru oko 4 hiljade primjeraka približnog značenja prijevoda na bosanskom jeziku Kur’ana časnog.
Velikom broju zainteresovanih prolaznika podjeljenje su i brošure i knjige sa islamskom tematikom.
U okviru spomenutog projekta urađen je prijevod Kur’ana na njemačkom, francuskom, španskom, ruskom, albanskom i bosanskom jeziku, te se priprema prijevod i štampa Kur’ana na još nekoliko svjetskih jezika.
Gotovo svaki prolaznik poželio je da dobije besplatan primjerak, a uz to su nasi volonteri dijelili i brojne brošure i knjige sa aktuelnim temama o islamu.
Akcije podijele audio i video materijala, brošura i islamske literature su svojstvene nasem dzematu, sa nijetom da se što veći broj naših sugrađana, prvenstveno mladih upoznaju sa vjerom kojoj pripadaju.
Dzemat Sandzaka “Put Sredine” ima nijet upoznavanje naroda sa vrijednostima Islama kroz njegov izvor, a to je Allahov govor, objava posljednjem Allahovom Poslaniku Muhamedu s.a.v.s.
Molimo Allaha dz.s da nagradi sve one koji su pomogli u realizaciji ovog projekta.

Previous Image
Next Image

info heading

info content