Pravila lijepog ponašanja na putovanju

 

Poželjno je za putnika:

Kada odluči da putuje da klanja istiharu namaz:

Tako što će klanjati dva rekjata ne propisanih namaza, a zatim uputi dovu istihare.

Da se pokaje Allahu za svaki učinjeni grijeh:

I da traži od Allaha oprost za svaki učinjeni grijeh, jer on ne zna šta se može desiti na putu.

Da vrati vlasniku sve što je od njega uzeo:

Da izmiri sve svoje dugove ili da oponumoći nekoga ko će to uraditi umjesto njega, i da oporuči svojoj porodici da čine dobro.

Da se opskrbi sa vodom, hranom i novcem za putovanje.

Od sunneta je da musafir povede sa sobom dobre prijatelje koji će mu olakšavati teškoće puta i pomagati kada bude u potrebi. Rekao je Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas -: ”Da ljudi znaju šta je u samoći, ni jedan putnik ne bi noću sam putovao”.

Mustehab je da ako ima tri putnika i više da odrede emira (vođu) puta, jer to vodi skladnosti, rekao je Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas -: „Kada trojica krenu na put, neka jednoga između sebe odrede za vođu (emira).“

Pohvalno je da krene na put ujutru ili početak noći: jer je Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas – rekao: „Allahu podari mom ummetu bereket u jutarnjim časovima.“ A u drugom hadisu: „Putujte noću, jer se noću zemlja skuplja.“

Deldža je: početak noći, a rečeno je: cijela noć.

Pohvaljeno je da musafir kada odluči da putuje da oporuči svojoj porodici, rodbini i prijateljima, kao što je to radio i govorio Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas -: „Allahu povjeravam tvoju vjeru, tvoj emanet i završetke djela tvojih.“

Kada želi putnik da se  bi se uspeo na svoju devu krećući na put spomenuće Allaha, a kada bi se uspeo na prijevozno sredstvo donijeće tri tekbira a zatim uputiti dovu: „Hvaljen neka je Onaj Koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti! Allahu, molimo Te da nas prati dobro na putu našem i odanost Tebi, a od naših djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu, olakšaj nam ovo putovanje, a razdaljinu njegovu skrati! Allahu, Ti si pratioc na putu i čuvar u porodici, zato  – zaštiti me od zamora i nesreća na putu, te tuge koja bi me mogla zadesiti u imovini i porodici!“

Mustehab je donositi tekbire prilikom penjanja na uzvišicu a izgovarati tesbih kada se spušta, u hadisu Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, je rekao: “Donosili bi tekbire (izgovarali: Allahu ekber) kada bi se penjali na uzvišicu a kada bi se spuštali govorili bi: subhanallah (slavljen neka je Allah).

Poželjno je da putnik upućuje dovu Gospodaru u toku putovanja: zato što se dova putnika ne odbija.

Kada putnik ima potrebu da se odmori tokom putovanja na njemu je da se kloni puta; na osnovu riječi Poslanika – Neka je na njega Allahov mir i spas -:

Kada putnik obavi svoju potrebu zbog koje je i putovao, na njemu je da požuri sa povratkom svojoj porodici kao što je došlo u hadisu od ebu Hurejre: ”… pa kada neko od vas obavi svoju potrebu zbog koje je na putovanju neka požuri svojoj porodici.”

Sunnet je onom ko želi doći kući noću da se najavi supruzi, kao što je došlo u hadisu koji prenosi Džabir da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se vratiš kući noću ne ulazi supruzi dok joj ne ostaviš vremena da se uredi i počešlja.“

Poželjno je da putnik prilikom dolaska u svoj kraj sa putovanja da ode do džamije i klanja 2 rekjata. Od Ka'b ibnu Malika, radijallahu anhu, prenosi da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi stigao prvo bi otišao u džamiju gdje bi klanjao dva rekata.

 

Preveo: Ferid Aljović