Post žene muslimanke

Post žene u hajzu ili nifasu

Kada smo naveli uvjet nepostojanja zapreka za ispravnost posta, time smo negirali obaveznost i ispravnost posta ženama koje imaju menstrualni ciklus (hajz) i postporođajni odljev krvi (nifas). Ženama koje su u hajzu ili nifasu zabranjeno je postiti, a ako bi postile, njihov post ne bi bio ispravan, po konsenzusu islamskih učenjaka, i obavezne su da naposte propuštene dane.

Post dojilje ili trudnice

Kada govorimo o osobama koje nisu obavezne postiti, treba spomenuti da u ovu skupinu – onih kojima je dozvoljeno da ne poste – spadaju dojilje i trudnice. Naime, dojilji i trudnici dozvoljeno je da ne poste. U pogledu napaštanja dana koje je izostavila dojilja ili trudnica postoji razilaženje među učenjacima. Većina učenjaka smatra da će trudnica i dojilja, ako ostave post bojeći se za sebe ili bojeći se za sebe i dijete, napostiti samo propuštene dane posta. Međutim, ako su ostavile post bojeći se za dijete, tada će napostiti sve dane i za svaki dan nahraniti po jednog siromaha.

Također, iznemoglim i starim osobama dozvoljeno je da ne poste u mjesecu ramazanu, kao i hroničnim
bolesnicima. Jednoglasan stav većine islamskih učenjaka jeste da starim i iznemoglim osobama, koje teško podnose post, nije obaveza postiti. Oni će za svaki propušteni dan nahraniti jednog siromaha.
Treba spomenuti da nije dozvoljeno da čovjek izdvoji (podijeli) iskup za dane koji još nisu nastupili, naprimjer da na početku mjeseca izdvoji iskup za cijeli mjesec.

Dozvoljena su dva načina iskupljivanja:
1) da čovjek pripremi hranu i da pozove siromahe na ručak,
2) da siromasima podijeli određene namirnice ili artikle, pa da oni sami sebi pripreme hranu.
Kada je u pitanju količina koja se izdvaja za iskup, učenjaci po tom pitanju imaju različite stavove. Neki su kazali da će se svakom siromahu za svaki dan dati pregršt (mudd) određenog artikla, a neki su kazali da je to dva pregršta (pola sa’a, a jedan sa’a su četiri pregršta).

Ovo drugo mišljenje je ispravnije. Svoj stav su zauzeli analogno iskupljivanju za prijestup koje počini hadžija u ihramima, za koji je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Ka’bu ibn Udžri:”Nahrani šest siromaha, svakom od njih (daj) po pola sa’a.” (Ebu Davud, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Pripremio: putsredine.com