Post musafira (putnika)

Kada smo naveli da je uvjet da bi post ramazana bi obavezan nekoj osobi da ta osoba bude u mjestu boravka, time smo negirali obavezu posta osobama koje su musafiri (putnici). Kada govorimo o putniku, onda pod tim pojmom podrazumijevamo osobu koja se šerijatski smatra putnikom. Za putnika se vezuju mnogi propisi, a jedan od njih jeste i da mu je dozvoljeno da ne posti, s tim što mu je obaveza da naposti dane koje nije postio. Ako pogledamo u hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o postu na putovanju, učinit će nam se kao da među njima, na prvi pogled, postoji oprečnost. Postavlja se pitanje kako pomiriti prividnu oprečnost među tim hadisima? Spomenut ćemo neke od tih hadisa, a zatim ponuditi odgovor na prividnu oprečnost.

1. Od Džabira, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike dok je bio
na putovanju, vidio čovjeka kako se skriva u hladu, pa je upitao:”Šta je ovome?” Kada su odgovorili da posti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:”Nije dobročinstvo postiti na putovanju.” (Buharija i Muslim)
2. Od Džabira, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu krenuo da osvoji Mekku, i postio je sve dok nije došao do mjesta koje se zove KuraalGamim. Potom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo posudu sa vodom i napio se vode pred ashabima. Nakon toga mu je saopćeno da dio svijeta i dalje posti, pa je rekao :”To su nepokornici, to su nepokornici.” (Muslim)
3. Od Ibn Amra el-Eslemija, r.a., prenosi se da je pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o postu na putovanju, a često je postio na putu, pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao- :”Ako želiš, možeš postiti, a ako ne želiš, nemoj postiti.” (Buharija i Muslim)
4. Od Ebu Derdaa, r.a., prenosi se da je rekao:”Putovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a bila je tolika vrućina da smo zaklanjali svoje glave dlanovima. Niko od nas nije postio, osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Abdullaha ibn Revvahe.” (Buharija i Muslim)
Do pomirenja ovih naizgled oprečnih hadisa dolazi se podjelom stanja musafira na nekoliko situacija:
a) Putnik koji osjeća poteškoću na putovanju zbog posta, njemu je bolje da ne posti. A ako bi mu post štetio, u toj situaciji mu je zabranjeno postiti.
b) Putnik koji ne osjeća nikakvu poteškoću na putovanju, u toj situaciji mu je bolje da posti.
c) Kada za putnika ne postoji razlika u pogledu poteškoće, isto mu je postio ili ne, tada je bolje da posti, a to iz više razloga:

– jer je to post u mubarek (blagoslovljenom) vremenu, mjesecu ramazanu,                                                              – jer je lakše postiti kada svi ljudi poste nego kada čovjek naknadno mora postiti sam,
– zato što je u tome požurivanje u izvršavanju obaveze posta.

Pripremio: putsredine.com