Pomoć migrantima 2016

Tvoje je ono što udijeliš
Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: “Dijelite od onog što smo vam dali, prije nego nekom od vas dođe smrt, pa (da) onda rekne: ‘Moj Gospodaru, da mi hoćeš (samo) malo odgoditi (smrt), pa da dijelim i (da) budem od dobrih!’ Ali Allah neće nikome odgoditi kad mu dođe posljednji čas, a Allah zna sve što vi radite.” (Kur'an: El-Munafikun, 9-11.)
Poslanik, salallahu ‘alejhi we selem, kaže: “Svakoga dana u kojem ljudi osvanu, silaze dva meleka od kojih jedan kaže: ‘Gospodaru naš, nadoknadi onome koji dijeli’, a drugi kaže: ‘Gospodaru naš, upropasti imovinu onoga koji škrtari, koji je čuva i ne dijeli!”

Juče je nastavljena jos jedna u nizu uspješnih akcija pomoći migrantima sa bliskog istoka. Džemat Sandžaka “Put Sredine” je podijelio pomoć u vidu hrane, odjeće i obuće. Brzom reakcijom na alarmantno loše stanje u ovim hladnim danima naš džemat je još jednom pokazao spremnost i odlučnost da organizuje pomoć i da saosjeća sa onima koji su ostali bez svojih domova. Mi ćemo i dalje nastaviti da pomažemo svima kome je pomoć potrebna u skladu sa našim mogućnostima. Da Allah dž.š. obilato nagradi sve one koji su dali svoj doprinos da se akcija efikasno obavi i da pomoć stigne na pravo mjesto u pravo vrijeme.

Previous Image
Next Image

info heading

info content