POKRIVANJE LICA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ :{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.    

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ”Allah se smilovao prvim ženama muhadžirkama, kada je Allah objavio: ‘’i neka vela svoja spuste na grudi svoje’’; pa su pocijepale svoje haljine kako bi njima pokrile svoje glave i grudi”[1].

Pojašnjenje nekih termina:

‘’humurihinne’’: množina od himar, a himar znači pokrivač kojim žena pokriva čitavu glavu”[2]. Himar je postao poznat kao dio odjeće kojim žena pokriva svoju glavu.

‘’džujubihinne’’: množina od džejb, a to znači da svojim ogrtačima prekriju vrat i grudi svoje, a tada je nužno da pokriju svoja lica, jer, odakle treba da padne (spusti se) taj veo na grudi, ako ne sa glave preko lica?

‘’murutahunne’’: ogrtači iz jednog dijela kojim se pokrivaju žene.

‘’ihtemerne’’: to jest pokrile (zastrle) lica.

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sledeći:

  • U hadisu je ukazano na vrijednost žena prve generacije i to da su odmah izvršavale naredbe Uzvišenog Allaha.
  • pokrivanje lica pred muškarcima je utemeljeno na vjerodostojnom sunnetu koji pojašnjava Allahovu knjigu.
  • Ashabijke, Allah bio zadovoljan njima, su shvatile da se ovaj ajet odnosi na pokrivanje lica, a Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio prisutan i one su ga pitale za sve što nisu razumile o svojoj vjeri.
  • U hadisu je podstrek ženama da se pokriju, tako što će da pokriju i lice pred muškarcima koji su stranci.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Buhari (6/109), br. 4758, Muslim (6/166), br. 2123.

[2] Zubejdi, ”Tadžul-arus”, korijen ”hmr”.