Pogledajte one koji su u gorem položaju

Prenosi
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we
sellem, rekao: ”Gledajte u one koji su na nižem položaju od vas, a ne gledajte
u one koji su na višem položaju od vas, to vam je bolje jer
ćete tako bolje vrednovati Allahove
blagodati koje vam je podario”
. [1]  

Propisi
koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

 • Podsticanje na
  zahvaljivanje Allahu na svim Njegovim blagodatima prema nama.

 • Posmatranje stanja onih
  koji su na nižem i težem
  položaju od nas, bilo u njihovom intelektualnom ili materijalnom
  pogledu, uzrok je iskazivanje zahvalnosti
  na
  Allahovim blagodatima.

 • Ako čovjek posmatra one koji su u boljoj
  poziciji od njega u zdravstvenom, materijalnom ili nekom drugom pogledu, može ga natjerati
  da podcjeni Allahove blagodati i da zaboravi da zahvaljuje na njima, što će mu ujedno nanijeti štetu u životu i u vjeri.

 • Čovjeku, koji razmišlja o mnogobrojnim Allahovim
  blagodatima prema njemu, biće olakšano da u potpunosti prizna Allahove
  blagodati, da Ga veliča, da se stidi od Uzvišenog Allaha da traži pomoć od
  nekog drugog.


[1] Hadis
beleži imam Muslim, br. 2963.