Pogledajte one koji su u gorem položaju

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Gledajte u one koji su na nižem položaju od vas, a ne gledajte u one koji su na višem položaju od vas, to vam je bolje jer ćete tako bolje vrednovati Allahove blagodati koje vam je podario”. [1]  

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Podsticanje na zahvaljivanje Allahu na svim Njegovim blagodatima prema nama.
  • Posmatranje stanja onih koji su na nižem i težem položaju od nas, bilo u njihovom intelektualnom ili materijalnom pogledu, uzrok je iskazivanje zahvalnosti na Allahovim blagodatima.
  • Ako čovjek posmatra one koji su u boljoj poziciji od njega u zdravstvenom, materijalnom ili nekom drugom pogledu, može ga natjerati da podcjeni Allahove blagodati i da zaboravi da zahvaljuje na njima, što će mu ujedno nanijeti štetu u životu i u vjeri.
  • Čovjeku, koji razmišlja o mnogobrojnim Allahovim blagodatima prema njemu, biće olakšano da u potpunosti prizna Allahove blagodati, da Ga veliča, da se stidi od Uzvišenog Allaha da traži pomoć od nekog drugog.

[1] Hadis beleži imam Muslim, br. 2963.