PLODOVI ČUVANJA RODBINSKIH VEZA

Prenosi se od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Ko želi da mu se uveća imetak i da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze”[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Spajanje rodbinskih veza vodi ka Allahovom zadovoljostvu, nagradi na ahiretu i ubrzavanju nagrade na ovom svijetu.
  • Spajanje rodbinskih veza je sebeb uvećanja imetka, dugog i berićetnog života, mnogobrojnog potomstva, biće mu olakšano obavljanje ibadeta i biće odlikovan lijepim odnosom prema muslimanima.
  • Veličina islama ogleda se i u tome što počiva na moralnim principima i vrijednostima, koji uveliko doprinose izgradnji jedne zajednice i ujedinjavanju njenih članova.

[1] Hadis bilježe imami Buharija i Muslim.