Pitanje: Šta znači Rabb – Gospodar?

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a zatim:

Rabb (Gospodar) je Vlasnik, Onaj Koji uređuje sve stvari, Koji je obasuo cijeli svijet Svojim blagodatima, Jedini Koji zaslužuje da bude obožavan i da Mu se bude u potpunoj pokornosti.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović