PAZI U ŠTA POZIVAŠ

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Ko bude pozivao ka uputi, imaće nagradu svih onih koji ga budu slijedili, a da im se pritom ništa ne umanji od nagrade. Ko bude pozivao u zabludu, imat će grijeh svih koji ga budu slijedili, a da se od njihovog grijeha ništa neće umanjiti[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Podsticanje na pozivanje na dobro i klonjenje od pozivanja u zabludu i ukazivanje na njenu štetu donosi sa sobom mnogobrojne koristi.
  • Uputa je korisno znanje i dobro djelo, pa će svaka osoba, koja posjeduje znanje, pozivati na Pravi put.
  • Svaka osoba koja umije da uputi lijep vjerski ili ovosvetski savjet, a drugi se okoriste njenim znanjem i djelom, ona se ubraja u pozivače na uputu.
  • Osoba, koja uputi druge na neko dobro djelo ili na neki projekat od sveopšte koristi, biće od onih koji pozivaju ka uputi.

[1]  Bilježi imam Muslim, br. 6980.