Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču

Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču

Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ”Od čovjekovog lijepog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče”.[1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Podsticanje na korištenje vremena u onome što će nam korisititi na ovom i na budućem svijetu.
  • Ustrajnost u borbi protiv svojih strasti i čišćenja duše tako što će se vjernik kloniti onoga što ga se ne tiče.
  • Od znakova ustrajavanja vjernika na islamu i dokaz njegovog vjerovanja je to što se ne upliće u pitanja koja se ne tiču njega lično.
  • Sve što se tiče njegovog privatnog života, osnovnih životnih potreba i mirnog života spada u ono što se tiče muslimana i o čemu treba da vodi računa.

[1]  Hadis su zabilježili: Tirmizi, br. 2317, Ibn Madže, br. 3976 i ostali.