Osobine kojima je Poslanik alejhisselam osvajao ljudska srca

Muhammed, alejhisselam, je uspjevao osvajati srca i razum pojedinaca, a mržnju prema njemu su ispoljavali samo oni koji su mu zavidjeli. Svaki potpuniji opis i govor o Božijem Poslaniku, alejhisselam, i njegovom odnosu prema ljudima, zahtjevao bi obim kakav ne može zadovoljiti jedan tekst. Metode i način koji je Poslanik prakticirao tokom osvajanja ljudskih srca, proizišla su iz osobina kojima ga je Uzvišeni Allah obdario u nastavku ćemo navesti neke od tih osobina:

Neuzdizanje iznad drugih

Ljudska srca ne vole one koji se prema njima ophode s visine. Poslanika, alejhisselam, nije bio takav da s visine gleda ljude i to je jedna od njegovih plemenitih osobina. Nije odobravao da ljudi ustaju pred njim, niti da neko iz poštovanja prema njemu stoji dok on sjedi, a kada bi drugi radili on nije sjedio i posmatrao, već je aktivno sudjelovao, što zorno ilustruje primjer kopanja hendeka.

Ne opterećivanje ljudi preko mjere

Ono zbog čega su ga ljudi voljeli, između ostalog, bilo je to što ljude nije opterećivao preteškim obavezama.

Nije vrijeđao ljudske osjećaje

Kada bi Poslanik, alejhisselam, nekoga kritikovao nikada ga ne bi imenovao, već bi kritikovao određenu pojavu i negativnost, kako ne bi ljude osramotio.

Ljubaznost

Ovaj termin podrazumijeva lijepo ponašanje i ophođenje sa ljudima, a sinonim je za onoga ko je lijepo odgojen. Dakle, to podrazumijeva blagost, otvorenost i vedrinu lica tokom međuljudskih odnosa.

Osvajanje ljudskih srca dobročinstvom

Ništa kao dobročinstvo ne može tako efikasno da unese ljubav u srca ljudi, jer je srcu svojstvena ljubav prema onome ko mu čini dobročinstvo. Brojni su hadisi koji govore o tome kako je Poslanik, alejhisselam, davao poklone ljudima kako bi pridobio njihova srca za islam.

Lijep govor

Svi koji su izučavali život i osobine Božijeg Poslanika, alejhisselam, saglasni su da je bio najslatkorječiviji čovjek. Ako bi neko upitao za definiciju ovog termina „najslatkorječivost“ mogli bi kazati sljedeće:

a) Izbjegavanje vulgarnosti – Poslanik, alejhisselam, nikada nije psovao niti izgovarao vulgarne riječi.

b) Jasan govor – Poslanik, alejhisselam, se vrlo jasno izražavao, kada bi govorio činio bi to smireno, nije brzao u govoru, niti je govorio nerazgovijetno.

c) Govor s osmjehom – Osmjeh daje slast govoru, a upravo tako je činio Poslanik, alejhisselam, dok je govorio.

d) Sudjelovanje u započetom govoru – Možda se nekome na prvi pogled učini da je cijelokupan Poslanikov, alejhisselam, govor bio propovjedanje, vaz i nasihat. Međutim, Poslanik nije vodio monolog kao mnogi govornici u današnjem vremenu. On je aktivno učestvovao u razgovoru i vodio dijalog. Dopuštao bi ljudima da kažu svoje mišljenje o određenoj stvari.

e) Prijatnost – Ono što uspostavlja ljubav među ljudima upravo je prijatnost, koja najviše dolazi do izražaja prilikom govora.

To su samo neke od osobina Poslanika Muhammeda, alejhisselam, kojima je osvajao ljudska srca i ostavljao najsnažniji uticaj na okruženje u kojem je živio i djelovao.

Molim Uzvišenog Allaha da nas uputi na slijeđenje Njegovog Poslanika, alejhisselam, u svemu, a posebno u pogledu njegovih moralnih osobina i edeba.

Za Sebil.eu pripremio Fahrudin Vojić, prof.