Osjeti slast u namazu

Nisi li primijetio da su ljudi Allahu najbliži u mjesecu ramazanu, da su na noćnom namazu u tom mjesecu posebno skrušeni? Mnogi plaču dok imam uči kur’anske ajete ili pak dove. Ta skrušenost je plod osjećaja da se obraćaš nekome ko te sluša. Stoga, otvori svoje srce na namazu i povjeri se svome Gospodaru. Obrati Mu se, traži od Njega, jer znaj da On to traži od tebe. On želi da Ga moliš. On želi da Mu se obraćaš. On je taj koji kaže: “Molite me, Ja ću vam se odazvati.” (Gafir, 60) Pristupimo našim namazima na ovaj način. Oživimo ih i udahnimo im dušu skrušenosti, jer slast namaza možemo osjetiti samo u skrušeno obavljenom namazu.

Skrušeno i ponizno obavljanje namaza prvo je svojstvo istinskih vjernika koje je Uzvišeni Allah spomenuo na početku sure El-Mu’minun: “Uspjeli su vjernici koji su u molitvi svojoj skrušeni.” (El-Mu’minun, 1-2) Obaviti namaz skrušeno znači osjetiti slast u namazu. Činjenica je da mnogi vjernici-praktičari namaz obavljaju samo formalno, ali ne i suštinski, pa samim tim i ne osjećaju slast prilikom obavljanja namaza. Da bi vjernik osjetio slast u namazu, on prije svega u svom svakodnevnom životu mora biti Allahu pokoran na način da izbjegava ono što mu je zabranjeno i da čini ono što mu je naređeno. Dakle, van namaza čovjek mora voditi računa o svom ponašanju, jer u protivnom, u namazu neće moći da osjeti slast. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko stvari koje se moraju naći kod klanjača da bi on osjetio slast u namazu.

Prisebnost i smirenost srca

Da bi klanjač postigao skrušenost u namazu, a samim tim osjetio slast, neophodno je da se koncentrira na svoj namaz. Stajanjem na namaz, ti se direktno obraćaš Gospodaru svjetova, pa stoga ostavi dunjaluk po strani i svoje srce usmjeri na namaz. Ne razmišljaj o stvarima koje te brinu i opterećavaju, nego odmori svoje srce na trenutak. Odvoji se od prizemne dunjalučke svakodnevnice i vini se ka prostranstvima nebeskim. Daj duši oduška tako što ćeš je nahraniti i napojiti kroz namaz… A da bi to postigao, prva stepenica je upravo prisebno i smireno srce koje je koncentrirano samo na namaz.

Razumijevanje sura i dova koje se uče u namazu

Mnogo je onih koji klanjaju i preko čijih jezika prelaze razne dove, zikrovi i kur’anski ajeti a da se oni nikad ne zapitaju šta to ustvari izgovaraju. Teško ćeš dosegnuti skrušenost u namazu ako ne razumiješ ništa od onoga što u namazu izgovaraš. Potrudi se da naučiš osnovne stvari koje svakodnevno učiš na namazu i znaj da će to pospješiti tvoje nastojanje da namaz obaviš skrušeno. Zapitaš li se šta znači “Semi‘ Allahu limen hamideh”, “Subhane rabbijel-E‘ala”? Jesi li se potrudio da naučiš prijevod najvrednije sure u Kur’anu? Svaki dan je učiš minimalno sedamnaest puta a još ne znaš njeno značenje! Zar ne želiš da osjetiš slast u svojoj molitvi? Pobrini se da naučiš osnovne stvari i da razumiješ ono što izgovaraš, a to će ti svakako pomoći da u namazu budeš ponizniji i da u njemu uživaš.

Nada u Allahovu milost

Kada staneš na namaz i razumiješ ono što izgovaraš, a tvoje srce je prisebno i smireno, onda znaj da si stao pred Gospodara Milostivog. Da, Uzvišeni Allah je od milostivih Najmilostiviji. Njegova milost je veličanstvena i ogromna. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Allah je učinio milost (rahmet) od stotinu dijelova: kod Sebe je zadržao devedeset devet, a na Zemlju je spustio jedan dio. Od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedna prema drugima, tako da jahalica podigne nogu sa svoga mladunčeta bojeći se da ga ne povrijedi.’” (El-Buhari, 5654) Koliko je veličanstvena Allahova milost najbolje nam svjedoči predaja od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu u kojoj stoji: “Jednom prilikom ashabi vidješe kako jedna žena uplašeno trči i nešto traži, pa kad nađe svoje dijete, zgrabi ga sva sretna i stavi sebi u krilo i poče ga dojiti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Vidite li ovu ženu, da li bi ona bacila svoje dijete u vatru?’ Ashabi rekoše: ‘Ne bi, tako nam Allaha!’ Tada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Allah je milostiviji prema Svojim robovima od ove majke prema svom djetetu.’” (Muttefekun alejhi) Imaj lijepo mišljenje o Allahu i budi ubijeđen da On prašta mnogo. Nadaj se Njegovoj milosti, ali nek tvoja nada bude popraćena djelima, jer bez djela, nada nije ispravna i biva uzaludna.

Strahopoštovanje i veličanje Allaha

Da bi klanjač osjetio slast u svom namazu, onda mora imati na umu da je Allah Silni i Gordi. Naš strah od Allaha nije običan strah. Mi se Allaha bojimo jer smo Ga spoznali. Znamo Njegovu veličinu i svjesni smo Njegove moći. Ako se toj spoznaji o Allahu pridoda i veličanje, onda kažemo da mi kroz namaz Allahu iskazujemo najveće stepene veličanja. Naše veličanje Allaha povećava se sa povećanjem našeg znanja o Allahu, kao i našeg znanja o nama samima. Tek kada istinski spoznamo veličinu Gospodara svjetova i svu ništavnost našeg sopstvenog bića, bit ćemo u stanju da skrušeno obavimo namaz a da pri tome osjećamo slast.

Ljubav prema Allahu

Najposebnija vrsta ljubavi jeste ljubav čovjeka prema svome Gospodaru. Ta ljubav nije slična nijednoj drugoj vrsti ljubavi. Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi potvrđuje da vjernici vole Allaha: “Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.” (El-Bekare, 165) On također kaže: “O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole.” (El-Maide, 54) Dakle, istinski vjernici vole svoga Gospodara. Oni čeznu za susretom s Njim. Njihov namaz je preplavljen osjećajem ljubavi prema Gospodaru Milostivom. Ljudi vole nekoga zbog tri stvari: ljepote, lijepog ophođenja prema njima ili pak zbog neke blagodati koju im je neko podario. Uzvišeni Allah objedinjuje sve tri stvari i s pravom Ga vjernici vole. Što se tiče Allahove ljepote, pa zar nije dovoljno vidjeti kakve je sve ljepote Allah na dunjaluku stvorio, pa zamisli onda kako je tek lijep Onaj koji je stvorio svu ljepotu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Allah je lijep i voli ljepotu.”(Muslim, 131) Niko kao Allah nije blag prema Svojim robovima i dobar u ophođenju s njima. On im daje razne blagodati koje oni onda koriste u nepokornosti Njemu, da bi im On to poslije sakrio, a na koncu taj grijeh i oprostio. Pa zar neko mimo Allaha posjeduje ovako veličanstveno ophođenje prema nekome? Onaj ko je lijep i ko se na najbolji način prema tebi ophodi, a uz to ti daje nebrojene blagodati, zaslužuje da bude voljen. Ako istinski zavoliš svoga Gospodara i s tom ljubavlju staneš na namaz, onda očekuj da ćeš uživati u tom namazu.

Tajni ključ skrušenosti

Nisi li primijetio da su ljudi Allahu najbliži u mjesecu ramazanu, da su na noćnom namazu u tom mjesecu posebno skrušeni? Mnogi plaču dok imam uči kur’anske ajete ili pak dove. Ta skrušenost je plod osjećaja da se obraćaš nekome ko te sluša. Stoga, otvori svoje srce na namazu i povjeri se svome Gospodaru. Obrati Mu se, traži od Njega, jer znaj da On to traži od tebe. On želi da Ga moliš. On želi da Mu se obraćaš. On je taj koji kaže: “Molite me, Ja ću vam se odazvati.” (Gafir, 60) Pristupimo našim namazima na ovaj način. Oživimo ih i udahnimo im dušu skrušenosti, jer slast namaza možemo osjetiti samo u skrušeno obavljenom namazu.

Izvor: el-asr.com