Ono što je u ime Allaha, ostaje!

Nema ništa bolje od toga da posjeduješ skriveno dobro djelo, koje ljudske oči nisu vidjele, niti uši čule, da bi ga pohvalile, već si to djelo uradio isključivo u ime Allaha, siguran da ono što je kod Allaha neće i ne može propasti.

Stalna sadaka koju ne prate kamere, nekoliko rekata namaza u toku noći kad tvoja porodica misli da spavaš, dugovi koje otplaćuješ za one koji su dužni u prodavnicama, a da ti njih ne poznaješ, niti oni tebe poznaju, briga o siročetu ili jetimu koje će tek na Sudnjem danu saznati ko ga je pomagao i izdržavao.

Letak ili status koji napišeš iz ljubavi prema Allahu, a u odbranu istine i pravde, u odbranu svoje vjere islama, znaj da će ti Allah potčiniti hiljade ljudi koji će to prenositi i širiti.

Knjiga koju napišeš, a da ti je na umu bio samo Allah, koja će biti razlog pokajanja mnogih ljudi i vraćanja u okrilje Allahove vjere i upute, i koja će biti utjeha ožalošćenom i obespravljenom i vodič zbunjenom.

Ti ćeš umrijeti, ali će Allah sačuvati za tebe stablo koje si zasadio u ime Allaha, i učinit će ga čvrstim i postojanim poput planine i podarit će ti bereket u njemu.

Dakle, to može biti samo mala, tanka stabljika, ili bunar koji si iskopao, ili česma koju si sagradio u ime Allaha, a nagrada za takvo djelo može biti to da te Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, napoji iz svoje mubarek ruke na Sudnjem danu i da nikada više ne ožedniš, jer niko ne ispunjava obećanje kao Allah.

Tvoju tajnu podršku i pomoć za školu Kur'ana i hifza, meleki će zapisati u knjigu tvojih djela i dobit ćeš nagradu za sve one koji budu učili u toj školi.

Jer, dragi brate, ono što je u ime Allaha, ostaje!