ODNOS ŽENE PREMA SVOME MUŽU

Prenosi se od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Svaka žena koja preseli, a njen suprug bude zadovoljan njom, ući će u Džennet”[1].   

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • U hadisu je podsticanje na lijep odnos žene prema svome mužu i na pridobijanje njegove naklonosti.
  • Ženin trud da njen suprug bude zadovoljan njom u svemu što nije grijeh prema Uzvišenom Allahu i njeno ustezanje od svega što on mrzi, biće razlogom da ona uđe u Džennet.
  • Briga islama o porodici i podizanje porodice na osnovama razumijevanja i ljubavi.

[1] Tirmizi, br. 1161.