O SIJEDIM VLASIMA U KOSI ALLAHOVOG POSLANIKA

Upitan је Enes b. Malik, r.a.: – Је li Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, knio kosu? – Nije mu bilo potrebno, imao је nekoliko sijedih vlasi na sljepočnicama, ali је Еbū Bekr, r.a., knio.

Enes b. Malik, r.a., pripovijeda: “Nisam nabrojao u kosi i bradi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, više od četrnaest bijelih dlaka.”

Džabir b. Semure, r.a., kazuje: “Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, namazao kosu, ne bi se vidjele bijele vlasi, а ukazale bi se kada to ne bi činio.”

lbn Abbās, r.a., pripovijeda: “Еbū Bekr jednom prilikom upita: – Allahov Poslaniče, vidim da si osijedio? – Osijedile su me sure Hud, Vāki'a, Murselāt, ‘Amme i lze-š-šemsu kuvviret.

Džabir b. Semure, r.a., kazuje: “U razdjeljku na kosi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bilo је nekoliko sijedih vlasi, koje bi prekrilo ulje kada bi kosu namazao uljem.”

Izvor: Vrline Allahovog Poslanika