O ODJEĆI ALLAHOVOG POSLANIKA, s.a.v.s.

Ummu Selema, r.a., је kazivala: “Kosulja[1] је bila najdraža odjeća Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem.”

Esma bint Jezid, r.a., pripovijeda: “Rukavi košulje Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, padali su ро zglobovima šaka.”

Mu'āvija b. Kurre, r.a., prenosi da mu је njegov otac pripovijedao: “Došao sam predstavnicima plemena Muzejne da se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., zakunemo na vjernost (mubāje'a). Pošto mu је košulja bila otkopčana, zavukao sam ruku i opipao poslanički pečat.”

Enes b. Mālik, r.a., prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., ušao је u džamiju oslanjajući se na Usāma b. Zejda. Bioје ogrnut pamučnim ogrtačem iz Jemena, а potom nam је klanjao namaz.”

Еbu Se'id el-Hudri, r.a., kazuje: “Kada bi оblаčiо novu odjeću (‘imāmu-turban, košulju ili ogrtač) Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi proučio: Gospodaru moj! Теbi hvala što si me obukao. Molim te za dobro ove odjeće i dobro za koje је šivena, а utječem ti se od njenog zla i zla za koje је šivena.”

Enes b. Mālik, r.a., nam pripovijeda: “Najdraža odjeća Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., biо је jemenski ogrtač.”

Еbu Rimse, r.a., kazuje: “Vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na sebi је imao dva zelena ogrtača (burde).”

Ibn Abbas, r.a., prenosi da је Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nosite bijelu odjeću. Neka је оblаčе živi, i u nju zamotavajte mrtve, jer nam је to najbolja odjeća.”

Aiša, r.a., pripovijeda: “Kada је izašao jednog jutra, Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao је na sebi ogrtač od crne kostrijeti.”

Mugire b. Šu'be, r.a., kazuje: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., је jednom prilikom obukao bizantijsko džube tijesnih rukava.”

Izvor: Vrline Allahovog Poslanika


[1] Prije dodira islamske civilizacije sa Evropom, nošnja naroda Arapskog poluotoka se bitno razlikovala, košulja о kojoj govori hadis bila је duga dosta slična sudanskoj.