O IZGLEDU ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu ‘alejhi ve sellem

Enes b. Malik, radijallahu ‘anhu, kazivaše: ‘’Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, nije biо ni visok ni nizak, ni izrazito bijel ni crnoput, ni kovrdžave ni ravne kose. Allah ga је odabrao za poslanika kada је imao četrdeset godina. Proveo је u Mekki trinaest а u Medini deset godina. Umro је u šezdeset trećoj godini, а u kosi i u bradi nije imao ni dvadeset bijelih dlaka’’.

Berra’ b. ‘Azib, r.a., prenosi: ‘’Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, је biо srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu је padala preko ušiju, u crvenom ogrtaču. Nikada nisam vidio nikoga ljepšeg od njega’’.

Alija b. Еbi Talib, r.a., prenosi: ‘’Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, nije biо ni visok ni nizak, grubih šaka i stopala, velike glave i krupnih kostiju, dužih dlaka nа prsima. Kada bi išao, išao bi žustro kao da silazi niz brdo. Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nekoga sličnog’’.

Kada bi Alija, r.a., opisivao Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, govorio bi: “Nije biо ni previsok ni prenizak nego srednjeg rasta. Nije biо ni kovrdžave ni ravne kose, nego blago valovite. Nije biо debeo ni okruglog lica, nego blago zaobljenog. Rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala, kada bi išao išao bi žustro kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima је imao poslanički pečat а on sam је biо pečat svih poslanika. Bijaše najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže ćudi, najugodnijeg druženja. Ко bi ga iznenada ugledao osjetio bi strahopoštovanje, а ko bi ga dobro upoznao zavolio bi ga. Kada bi ga neko opisivao rekao bi: Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nekoga sličnog.”

Hasan B. ‘Ali, r.a., kazuje: Мој dajdža Hind B. Еbi Hale је znao slikovito pričati, ра sam ga zamolio da mi opiše Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, i on započe: ‘’Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, bijaše krupan, veličanstvenog izgleda, lice mu је sijalo kao puni mjesec, malo visočiji od čovjeka srednjeg rasta а niži od visokog čovjeka, velikog tjemena, blаgо valovite kose. Ako mu se kosa razdijeli napravio bi razdjeljak, а inače kosa mu nije prelazila ušne resice kada bi bila duga; bjelkaste puti, širokog čela, punih obrva u obliku poluluka koje se nisu spajale, između njih bi se pojavila nabrekla vena kada se naljuti; malo povijenog nosa; iz njega је izbijao mir, ko ga ne poznaje pomislio bi da је gord. Bio је čovjek guste brade, ravnih obraza, punih usta, malo razmaknutih zuba, nježnih dlaka na prsima, vrat mu је blještao kao srebro, srednjeg stasa, krupnog čvrstog tijela, izravnatog stomaka sa širokim prsima, širokih ramena, krupnih kostiju, od vrata do stomaka izrasle su mu mehke dlake, kosnatih ruku, ramena i gornjeg dijela prsa, dugih podlaktica, širokih dlanova, krupnih šaka i stopala, dugih ruku i nogu, udubljenih tabana, oblih stopala sa kojih se voda brzo slijevala, koračao је čvrsto i išao smireno. Kada bi išao išao bi žustro kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom, oborenog pogleda, pogled u zemlju mu је biо duži od pogleda u nebo, kada bi gledao gledao bi kratko. lšao је iza ashaba, i nazivao selam onome koga susretne’’.

Džabir b. Semure, r.a., pripovijeda: ‘’Jedne svijetle noći ugledao sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, u crvenom ogrtaču. Zagledao sam se u njega ра u mjesec, i izgledao mi је ljepši od mjeseca’’.

Еbu Hurejre, r.a., prenosi: ‘’Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, bijaše bijele puti kao da је stvoren od srebra, blago valovite kose’’.

Džabir, r.a., prenosi da је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: ‘’Pokazani su mi poslanici, i vidio sam Mūsāa, a.s., kao da је iz plemena Šenūe, а najsličniji ‘lsāu, a.s., bijase ‘Urve b. Mes'ud. Ibrāhīmu, a.s., najviše sam ličio ја, а Dzibrīlu, a.s., najsličniji bijaše Dihje’’.

Se'id Dzerīri prenosi da је čuo Еbū Tufejla, r.a., kada је rekao: ‘’Ja sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, i od svih koji su ga vidjeli jedino sam ја živ. – Opiši mi ga rekoh mu. – Bio је lijep, bijele puti i srednjeg rasta’’.

Ibn ‘Abbas, r.a., pripovijeda: ‘’Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, је imao razmaknute sjekutiće. Kada bi govorio vidjelo bi se kao da svjetlo izlazi između njih’’.

Izvor: Vrline Allahovog Poslanika