O HRANI I ZAČINIMA ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu ‘alejhi ve sellem

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Divan li је začin sirće!”

Zehdem Džermi, radijallahu anhu, pripovijeda: “Kada smo jednom prilikom bili u posjeti kod Еbū Mūsāa el-Eš'arije i on pred nas iznese pečenu kokoš. Jedan čovjek se izmaknu. – Šta ti је? – zapita ga Еbū Mūsā. – Vidio sam kokoš kako jede nešto nečisto, i zakleo sam se da neću jesti. – Primakni se, reče mu Еbū Mūsā – vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako jede kokošije meso.”

Еbū Esid, radijallahu anhu, prenosi da је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Jedite maslinovo ulje i njime mažite kosu, jer је ono od blagoslovljenog drveta.”

Enes b. Malik, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, volio је tikvice. Kada nam је doneseno jelo, uzimao sam tikvice i stavljao ih pred njega, jer sam znao da ih voli.”

Džābir b. Tārik, radijallahu anhu, pripovijeda: “Kada sam ušao u kuću Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vidio sam izrezane tikvice i zapitao: – Šta је ovo? – Hoćemo da bude što više hrane – odgovori on.”

Enes b. Malik, radijallahu anhu, kazuje: “Jedan krojač је pozvao Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na ručak, na koji је poveo i mene. Kada је spustio pred Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ječmeni hljeb i čorbu sa tikvicama i osušenim mesom, vidio sam da on izabire tikvice iz posude. Od tada i ја volim tikvice.”

Aiša, radijallahu anha, pripovijeda: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, је volio slatka jela i med.”

Ummu Seleme, radijallahu anhu, pripovijeda: “Stavila sam pred Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, komad pečenog mesa. On је јео, i potom otišao u džamiju ne uzimajući drugi abdset.”

Abdullah b. Haris, radijallahu anhu, kazuje: “Jeli smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pečeno meso u džamiji.”

lbn Mes'ud, radijallahu anhu, pripovijeda: “Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, је bila najdraža plećka. Jevreji su mu stavili otrov u meso sa plećke.”(Ovo se desilo prilikom Bitke na Hajberu)[1]

Еbū ‘Ubejd, radijallahu anhu, kazuje: “Skuhao sam meso u loncu i pozvao Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Pošto је volio plećku, dao sam mu је. -Daj mi plećku -reče mi, i ја mu dadoh i drugu. -Daj mi plećku -reče mi ponovo. -Allahov Poslaniče, -upitah ga -Koliko ovca ima plećki? – Tako mi Allaha, da si šutio dodavao bi mi plećke sve dok bih ti tražio.”

Abdullah b. Dža'fer, radijallahu anhu, prenosi da је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Najukusnije meso је meso sa leđa.”

Еbū Mūsa ei-Eš'ari, radijallahu anhu, prenosi da је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Aiša је odlikovana nad drugim ženama kao što је popara odlikovana nad drugom hranom.”

Enes b. Malik, radijallahu anhu, kazuje: “Za svadbenu gozbu prilikom ženidbe sa Safijom, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, је donio hurme i jelo od finog brašna.”

-‘Ubejdullah b. ‘Аlijj, radijallahu anhu, pripovijeda da su Hasan b. ‘Аlijj, lbn ‘Abbas i lbn Dža'fer, radijallahu anhu, posjetili njegovu nanu Selmu i rekli јој: -Napravi nam hranu koja se dopadala Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i koju је volio jesti. -Sinovi moji, ni danas ne volite takvu hranu -reče im. -Volimo odgovoriše – skuhaj nam је. Ona zamijesi tijesto od ječmenog brašna, stavi ga u lonac, posu uljem, istuče biber i posu tijesto sa još drugim začinima. Malo zatim donese im jelo i reče: -Evo, ovo је jelo koje se dopadalo Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i koje је volio jesti.”

Džabir, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, me је poveo kod jedne ensarijke. Ona nam donese pečenog ovčijeg mesa, а zatim svježih hurmi. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jede, uze abdest i ode da klanja podne-namaz. Kada se ponovo vratio, žena mu donese ostatak pečenog mesa i on nastavi jesti. Poslije је otišao da klanja ikindiju, ne obnovivši abdest.”

Ummu-l-Munzir, radijallahu anha, kazuje da su је posjetili, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i Alija. U kući su bili obješeni grozdovi sa svježim hurmama. Oni počeše jesti hurme i Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče Aliji: -Polahko, tek si ozdravio. Zatim su sjeli i nastavili jesti sjedeći. Napravila sam im jelo od ječmenog brašna i povrća i donijela. -Jedi ovo, ovo ti је zdravije-reče mu Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem”

Aiša, radijallahu anha, pripovijeda: “Ponekad kada bi ušao u kuću, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bi zapitao: – lma li išta za ručak? -Nema -odgovorila bih. -Ја postim -rekao bi tada.

Kada је jednog dana ušao, rekoh mu: -Donesen nam је poklon. -Kakav poklon? -upita me. -Hurme zakuhane sa brašnom, odgovorila sam. -Danas sam zapostio, reče on. А potom bi јео, izjavila је ona. “

Abdullah b. Selām, radijallahu anhu, pripovijeda: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada је uzeo komad, ječmenog hljeba, na njega stavio hurmu i rekao: -Ovo је začin, а ovo jelo.”

Enes, radijallahu anhu, priča: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, је volio jesti ostatak hrane.”

Izvor: Odlomak iz knjige: ”Vrline Allahovog Poslanika”


[1] Bilo је to šeste godine ро Hidžri prilikom osvojenja jevrejskog naselja Hajber. Ženu koja је to učinila, ро imenu Zejneb, kada је primila islam, Poslanik, a.s., upita: – Zašto si to uradila? – Ako si poslanik neće ti otrov naškoditi, а ako nisi riješićemo te se, – odgovorila је.