NAJBOLJA OVOSVJETSKA OPSKRBA

Prenosi se od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Ovaj svijet je opskrba, a najbolja ovosvjetska opskrba je dobra žena” [1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Podsticanje na ostavljanje ovog svijeta i nepridavanju velike važnosti istom.
  • Dobra žena je ona koja, kada je njen muž pogleda – usreći ga, kada joj naredi – posluša ga, a kada je odsutan – čuva njegovu čast i imetak.

[1] Hadis bilježi Muslim.