Načini povećavanja i smanjivanja imana

Osnova vjere je iman (vjerovanje) u Allaha, Njegovo Biće, imena, svojstva, radnje, riznice, prijetnje, obećanja, te rad po onome što proizilazi iz spomenutog. Sva čovjekova djela i ibadeti izgrađena su na navedenoj osnovi imana i postojanje te osnove je uslov
njihovog prihvatana od strane Allaha. Ako se iman smanji, smanjuje se i činjenje dobrih djela i ibadeta, što proizvodi pogoršanje stanja iz kojeg proizilazi Allahova ljutnja, a zatim kazna.
Iman u Allaha je najbolje djelo, pa onaj ko želi da ostvari i poveća ovaj iman mora uložiti četiri napora:
1. Ulaganje truda na njegovom postizanju;
2. Ulaganje truda na njegovom očuvanju;
3. Ulaganje truda na okorišćivanju njime;
4. Ulaganje truda na negovom širenju.
Ko sve spomenuto uradi Allah će ga uputiti putu Njegovog zadovoljstva.
Uzvišeni kaže: One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine! (El – Ankebut, 69.)

NAČINI POVEĆAVANJA IMANA

Postoji mnogo načina da se poveća nečiji iman. Neki od njih su:

 1. Upoznavanje Allahovih imena i svojstava

Uistinu, svaki put kada rob poveća svoje znanje o ovome, upoznajući njihova značenja i njihovo djelovanje, onda se i njegov iman u Gospodara takođe poveća, a tako i ljubav i iskazivanje poštovanja.

 1. Razmišljanje o Allahovim znakovima u kosmosu, kao i o Njegovim ajetima (dokazima)

Kada god rob o tome razmišlja, razmišljajući duboko o onome šta oni podrazumijevaju od savršene moći i savršene mudrosti, onda nema sumnje da se njegov iman odmah poveća.

 1. Činjenje djela pokornosti tražeći Allahovu blizinu

Iman se povećava shodno kvalitetu, količini i vrsti djela. Kada god se djelo izvrši na najbolji način, povećavanje imana je veće zbog toga. I kvalitet djela se poveća u zavisnosti od iskrenosti i slijeđenja sunneta.

Što se tiče vrste djela, onih djela koje je Allah naredio – njihovo obavljanje jeste bolje od obavljanja nafila (dobrovoljnih djela). Neka djela pokoravanja su bolja od drugih – što je veće djelo, veće je povećanje imana.

Što se tiče količine djela, iman se, takođe, poveća shodno tome, jer je samo djelo dio imana, pa zasigurno, kada se količina poveća, i iman se poveća.

 1. Izbjegavanje grijeha strahujući od Allaha

Kada god je nagon za činjenje grijeha veći, povećavanje imana zbog ostavljanja toga je veće. Ovo stoga jer, potiskivanje jače strasti za činjenjem grijeha jeste pokazatelj snage imana koja je prisutna kod roba. On daje prednost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, iznad svoje sopstvene duševne strasti.

NAČINI SMANJIVANJA IMANA

Takođe, postoji više razloga za smanjenje imana. A neki od tih razloga su sljedeći:

 1. Da ostaneš neznalica o Allahu i Njegovim imenima i svojstvima
 2. Zanemarivanje i okretanje od rada po Allahovim ajetima, Njegovom zakonu i Njegovim znakovima u kosmosu

Ovo je rezultat bolesti srca ili njegove smrti zbog ophrvanosti strastima i lažnim vjerovanjima.

 1. Činjenje djela nepokornosti spram Allaha

Iman se smanjuje radi:

 • vrste djela, smanji se zbog veličine grijeha,
 • smatranjem da je to (griješenje) nebitno, i
 • snage ili slabosti nečije strasti koja te vodi da ga činiš.

– Što se tiče vrste činjenja djela i stepena grijeha, onda se zasigurno iman više smanjuje činjenjem velikih grijeha nego činjenjem malih grijeha. Na primjer: više se smanjuje ubistvom nevine osobe nego krađom nečijeg imetka. I takođe, više se smanjuje činjenjem dva grijeha nego jednog, itd.

– A što se tiče toga da smatraš da je griješenje nebitno, ovo se javlja zbog srca koje smatra griješenje prema Njemu nebitnim, kada ima malo ili uopšte nema straha od Njega, ovo mnogo više uzrokuje smanjivanje imana. S druge strane, smanjivanje imana je manje kada se poriv na činjenja grijeha pojavi u srcu koje veliča Allaha a, strahuje od Njega, ali se ipak desi da učini grešku i grijeh.

– Snaga nagona za činjenjem grijeha takođe ima vezu sa smanjivanjem imana. Ako osoba počini grijeh, a pri njemu postoji samo mali nagon ili strast, onda se iman više smanjuje nego što se smanji kod onoga kod koga je nagon veći. Iz ovoga razloga, siromašna osoba koja se ponaša arogantno, i stariji čovjek koji učini blud imaju veći grijeh nego kada to učini arogantni bogataš i moćan čovjek, ili mlad čovjek kada počini blud, kao što stoji u hadisu:

„Tri su osobe sa kojima Allah neće ni progovoriti, niti će ih pogledati na Sudnjem danu, niti će ih očistiti i oni će imati bolnu kaznu…“ [note]Muslim (107) i Taberani[/note]

Nakon ovoga je spomenuo tri vrste ljudi uključujući starce koji bludniče i siromahe koji su arogantni (oholi) zbog njihove slabosti (tj. nemogućnosti) da počine taj grijeh.

 1. Ostavljanje djela pokornosti Allahu

Smanjivanje imana je shodno stepenu djela pokornosti. Pa, ako je stepen obaveznosti na većem stepenu, onda je smanjivanje imana veće. A neko može i ostati bez imana u potpunosti, kao da, na primjer, ostavi obavljanje namaza.

Postoje dvije vrste smanjivanja imana ostavljanjem djela pokornosti:

– Vrsta za čije ostavljanje osoba može biti kažnjena, kao što je ostavljanje vadžiba (obaveza) bez opravdanog razloga;

– Vrsta za koju osoba neće biti kažnjena, kao što je ostavljanje vadžiba (obaveze) onda kada za to ima opravdan razlog; ili ostavljanje nafila (dobrovoljnih djela) koji su od djela pokornosti.

Primjeri druge vrste bi bila žena koja ne obavlja namaz zbog toga što se nalazi u mjesečnom ciklusu ili da osoba ostavi obavljanje duha namaza – a Allah najbolje zna.

Iz knjige: Hamevija – šejhul-Islam ibn Tejmijje

Izvor: n-um.com