Način propisanog liječenja

Onaj ko želi učiti rukju treba uzeti abdest, a zatim početi sa učenjem i ispravno i razgovjetno učiti ajete. Treba da puhne u oboljelu osobu nakon učenja onoga što mu je lahko iz Kur'ana, poput Fatihe, ajetu-l-kursijj, zadnja dva ajeta sure Bekare, sure El-Kafirun, El-Ihlas, El-Felek, En-Nas, ajeta o sihru i džinnima,  poput ajeta iz sura:

El-E'araf, 117 – 122.

Junus, 79 – 82.

Taha, 65 – 69.

El-Bekare, 102.

Es-Saffat, 1 – 10.

El-Ahkaf, 31 – 32.

El-En'am, 17 – 18.

Zatim dova, poput:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَأسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

Allahumme rabbe-n-nasi, ezhibi-l-be'se, vešfi ente-š-šafi, la šifae illa šifauke, šifaen la jugadiru sekamen.

Allahu, Gospodaru ljudi, Koji otklanjaš bolest, izliječi, Ti si Onaj Koji liječi, nema liječnika osim Tebe. Podari takav lijek iza koga više neće ostati bolesti.[1]

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ، أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

Bismillahi erkike, min kulli šej'in ju'zike, min šerri kulli nefsin, ev ajnin, ev hasidin, Allahu ješfike, bismillahi erkike.

U ime Allaha, učim ti rukju od svake bolesti koja te pati od zla svake zavidne duše i oka. Allah te izliječio! U ime Allaha, učim ti rukju.[2]

بِسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

Bismillahi jubrike, ve min kulli dai'n ješfike, ve min šerri hasidin iza hasede, ve min šerri kulli zi ‘ajnin.

U ime Allaha, On će sa tebe skinuti ovo i izliječiti te od svake bolesti; i od zla svakog zavidijivca kada zavidi, i od svakog urokljiva oka.[3]

امْسَحِ البَأسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

Imsehi-l-be'se rabbe-n-nasi, bi jedike-š-šifau, la kašife lehu illa ente.

Gospodaru ljudi, ukloni nedaću, u Tvojoj Ruci je lijek, i niko osim Tebe ne može ukloniti ovu nedaću.[4]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

Euzu bi kelimatillahi-t-tammeti, min kulli šejtanin ve hammetin, ve min kulli ajnin lammetin.

Tražim utočiše Allahovim potpunim riječima od svakog šejtana i svakog gmizavca, i od svakog sjanog ( urokljivog.) oka.[5]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

Euzu bi kelimatillahi-t-tammati min šerri ma haleka.

Tražim utočište Allahovim potpunim riječima od zla svega što je stvorio.[6]

بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

Bismillahi (tri puta), euzu billahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru (sedam puta).

U ime Allaha, utičem se Allahu i tražim pomoć u Njegovoj moći od zla bolesti koju osjećam i koje se bojim.[7]

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ.

Es'elullahe-l-azime, rabbe-l-arši-l-azimi en ješfijeke. (sedam puta)

Molim Allaha Uzvišenog, Gospodara arša veličanstvenog, da te izliječi.[8]


[1] Bilježi Buharija, br. 5743, i ovo je njegova verzija, Muslim, 2191.

[2] Bilježi Muslim, br. 2186.

[3] Bilježi Muslim, br. 2185.

[4] Bilježi Buharija, br. 5744.

[5] Bilježi Buharija, br. 3371.

[6] Bilježi Muslim, br. 2709.

[7] Bilježi Muslim, br. 2202.

[8] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 3106, i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2083.