Muslimanska kuća

Muslimanska kuća je prva medresa, škola iz koje izlaze korisni članovi ovoga društva i zajednice. Iz nje izlaze vođe, učenjaci, kadije, daije – misionari, borci na Allahovom putu, dobre i čestite žene, buduće majke odgajateljice. Kod izgradnje islamske kuće, islam prvo posvećuje pažnju supružnicima, njihovom pravilnom odabiru, jer su oni temelj ove kuće. Tako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući mladiće kakvu ženu da odaberu za svoju suprugu, kaže: ”Žena se ženi zbog četiri stvari: imetka, porijekla, ljepote i vjere, pa ti uzmi onu koja ima vjeru, postignut ćeš mnogo dobro!“ (Muttefekun alejhi)

Jedna od mnogobrojnih Allahovih blagodati kojima je obasuo Svoje robove na ovome svijetu jeste i blagodat porodice i bračne zajednice, kao ozaze sigurnosti i smiraja, kao što kaže Uzvišeni: ”Allah vam je u vašim kućama dao smiraj!“ (Prijevod značenja En-Nahl, 80.) Allahovu blagodat porodice i sigurnog doma najbolje cijeni vjernik, koji suosjeća drugima koji nemaju krova nad glavom, koji su protjerani, koji žive po ulicama, pod šatorima, pod vedrim nebom, provodeći svoj život bez rahatluka, smiraja, sreće i spokojnosti! Također, vjernik ovu Allahovu blagodat spoznaje i vrednuje daleko više kada se nađe na putovanju, kada provodi noći spavajući u autu, jedući suhu hranu, daleko od svojih najbližih. Stoga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže: Putovanje predstavlja jedan vid patnje, pa kada neko od vas obavi svoju potrebu zbog koje je izašao na put, neka požuri s povratkom svojoj porodici!“ (Buharija i Muslim) Upravo zbog toga islam posvećuje veliku pažnju popravku i održavanju kuće, jer porodica predstavlja osnovu svakog društva, prva je cigla od koje se gradi zajednica, pa koliko ta cigla bude izgrađena, jaka i čvrsta, toliko će biti jaka, čvrsta i napredna zajednica, i obrnuto.

Kuća ibadeta

●  Muslimanska kuća je prva medresa, škola iz koje izlaze korisni članovi ovoga društva i zajednice. Iz nje izlaze vođe, učenjaci, kadije, daije – misionari, borci na Allahovom putu, dobre i čestite žene, buduće majke odgajateljice. Kod izgradnje islamske kuće, islam prvo posvećuje pažnju supružnicima, njihovom pravilnom odabiru, jer su oni temelj ove kuće. Tako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući mladiće kakvu ženu da odaberu za svoju suprugu, kaže: Žena se ženi zbog četiri stvari: imetka, porijekla, ljepote i vjere, pa ti uzmi onu koja ima vjeru, postignut ćeš mnogo dobro!“ (Muttefekun alejhi) Također, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Dunjaluk predstavlja uživanje, a najbolje dunjalučko uživanje jeste hairli žena.“ (Muslim)Isto tako, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje staratelje žena za koga da udaju svoje kćeri: Kada vam dođe onaj čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga (svojim kćerima). Ako tako ne postupite, proširit će se velika smutnja i veliki razvrat po Zemlji!“ (Sahih, Ibn Madže) Kada dođe do sklapanja braka između vjernika i vjernice, očekivati je, ako Bog da, da se na njihovim rukama izgradi i islamska dobra kuća iz koje izlazi samo dobro, kao što kaže Uzvišeni Allah: U lijepom plodnom predjelu izrasta svakovrsno bilje, Allahovom voljom, dok u nečistom neplodnom izrasta s mukom. Tako Mi na razne načine spominjemo dokaze ljudima koji su zahvalni.“ (Prijevod značenja El-E’araf, 58.)

Islam podstiče vjernike da izgrađuju i uljepšavaju svoju kuću obavljanjem namaza, učenjem Kur’ana i zikra.Upravo zbog toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prakticirao je klanjati sunnete i nafila-namaze u svojoj kući.Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: Od svojih namaza ostavite nešto i za svoje kuće, i ne pravite kabure od svojih kuća.“ (Muttefekun alejhi)Također je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada neko od vas obavi obavezni namaz u mesdžidu, neka za svoju kuću ostavi udjela od svoga namaza, jer će uistinu Uzvišeni Allah dati dobro onome koji od svoga namaza ostavlja i dio za svoju kuću.“ (Muslim) Čovjekov namaz u njegovoj kući vredniji je od njegova namaza u ovom mom mesdžidu, osim obaveznih namaza.“ (Buharija i Muslim) Svim ovim hadisima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče nas da nešto od dobrovoljnih namaza ostavimo i za svoju kuću. Time ćemo zasigurno podsticati svoje porodice, žene i djecu na obavljanje namaza, podučiti ih ispravnom obavljanju namaza, potpomagati ih u dobru. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, klanja i probudi svoju suprugu, pa ukoliko ona odbije da ustane, on je popršće vodom po licu. I Allah se smilovao ženi koja ustane noću, klanja i probudi svoga muža, pa ukoliko on odbije da ustane, ona ga popršće vodom po licu.“ (Ahmed, Ebu Davud i Nesai, i hadis je dobar.) Aiša, radijallahu anha, prenosi: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao bi noću, pa kada bi završio s vitr-namazom, govorio bi:O Aiša, ustani i klanjaj vitr! (Muslim)

U muslimanskoj kući treba da se čuje učenje Kur’ana, slavljenje i veličanje Uzvišenog Allaha, zikr, jer sve to ukazuje na islamijjet te kuće, a time se također kuća i zaštićuje. Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstaknuo na učenje Kur’ana u kućama, naročito učenje sure El-Bekare, jer učenjem ove sure tjeraju se šejtani iz kuće. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ne činite svoje kuće kaburima! Uistinu, šejtan bježi od kuće u kojoj se uči sura El-Bekare!“ (Muslim) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je razliku između kuće u kojoj se slavi, veliča i spominje Uzvišeni Allah i kuće u kojoj se to ne čini: Primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah, poput je primjera živog i mrtvog.“(Buharija i Muslim) Koliko li je samo muslimanskih kuća danas mrtvo, naprotiv, koliko li je samo danas muslimanskih kuća koje su staništa džinna i šejtana. U njima se ne uči Kur’an, niti se slavi i veliča Allah, subhanehu ve te’ala, već se takvom kućom prolamaju šejtanski zvuci i glasovi. Iz takvih kuća izašli su meleki, a nastanili se džinni i šejtani. Bijela i čista srca i lica zamijenila su crna i tmurna lica i srca, tjeskobna prsa. Velid b. Jezid je rekao: ”Dobro se čuvajte muzike, jer uistinu muzika umanjuje stid, a povećava strasti, uništava dostojanstvo, zamjenjuje alkohol i dovodi do čega sve dovode i opojna pića.“Imam Ebu Hanife, rahimehullahu te’ala, rekao je: ”Slušanje muzike je veliki grijeh.“Imam Malik, rahimehullahu te’ala, rekao je: ”To ne čini osim veliki grješnik, razvratnik.“Imam Ahmed, rahimehullahu te’ala, rekao je: ”Doista, muzika podstiče na nifak – licemjerstvo u srcu.“

●  Muslimanska kuća čista je od slika, kipova, krstova, pasa. Aiša, radijallahu anha, rekla je: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavio u kući ništa što ima krst a da to nije uništio.“ (Buharija) A koliko je danas krstova po muslimanskim kućama, na zavjesama, storama, tepisima, pločicama pa čak i na sedžadama?! Očistimo svoje kuće od svega spomenutog i ne budimo od nemarnih! Ebu Talha, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika!“ (Muttefekun alejhi) Ibn Omer, radijallahu anhuma, kaže da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: Ko bude držao psa, osim psa za lov ili psa vodiča, njemu se umanjuje nagrada svaki dan koliko je dva kirata!“ U drugom predanju stoji da je rekao: ”…koliko je jedan kirat.“ (Muttefekun alejhi)

●  Muslimanska kuća čista je od svakakvih nemoralnih, pogubnih časopisa, svakakvih televizijskih programa sramnog sadržaja, svakakvih internetskih stranica. Svaki roditelj, naročito glava porodice, otac, neka dobro vodi računa šta unosi u svoju kuću. Islamski učenjaci kažu da se i na ovaj slučaj roditelja, glave porodice, kome je njegova porodica povjerena na brigu i čuvanje, odgoj i obrazovanje, da se na njega također odnose riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Kome Allah podari upravu nad nekima, pa on umre a varao ih je tokom svoje uprave, taj neće osjetiti miris Dženneta.“

●  Muslimanska kuća dobro vodi računa o odgoju svoje djece, slijedeći Allahove riječi: O vjernici, čuvajte sebe i svoju porodicu od džehennemske vatre!“ (Prijevod značenja Et-Tahrim, 6), i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Svi ste vi pastiri i svi ćete vi biti odgovorni za svoje stado! Imam kome su dati na povjerenje ljudi biće odgovoran za ono što mu je povjereno! Muškarac je pastir svoje porodice i biće odgovoran za svoje stado (svoju porodicu)! Žena je pastirica u kući svoga muža nad ukućanima i djecom i biće pitana za ono što joj je povjereno …“ (Buharija) Lijep islamski odgoj djece zalog je roditeljima na Sudnjem danu, kako kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Uistinu, Uzvišeni Allah će podignuti u Džennetu stepene Svome dobrom robu, pa će ovaj upitati: ‘Gospodaru, odakle mi ovo, kako sam to postigao?!’ Odgovorit će mu: ‘To si postigao zbog traženja oprosta za tebe od strane tvoga djeteta!’“ (Ahmed, Ibn Madže i drugi, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim.)

●  Muslimanska kuća odlikuje se svojim islamijjetom, čuva svoju vjeru, svoju akidu, u svoju vjeru ne uvodi novine, svoju vjeru ne miješa sa nevjerničkim običajima, ne poistovjećuje se sa drugima, jer ukućani takve kuće znaju za riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Ko se poistovjeti s jednim narodom, pa on i jeste od njih!“ (Ahmed i drugi, a šejh Albani kaže da je vjerodostojan)

●  U muslimanskoj kući čuva se fitra – prirodnost muškarca i žene. Muž gaji osobine muškosti, a žena osobine ženstvenosti, i svoju djecu odgajaju u skladu sa tim proncipima, pa se ne dešava da muška djeca oponašaju žensku ili ženska mušku djecu. Uistinu, poistovjećivanje jednog spola s drugim vrata su velikog zla, opasno sredstvo promicanja nemorala u društvu, sredstvo razvrata i nereda. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju sa muškarcima!“ (Buharija) Ovo poistovjećivanje može biti u pokretima, kretanju, govoru ili oblačenju odjeće i sličnog, naprimjer da muškarac obuče nešto od ženske odjeće ili da stavi lančić ili narukvicu; ili na drugoj strani da žena obuče odjeću svojstvenu muškarcu, tj. da obuče hlače i hoda u njima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Allah prokleo muškarca koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku odjeću!“ (Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban i Hakim, a šejh Albani, rahimehullahu te’ala, kaže da je hadis vjerodostojan)

●  Muslimanska kuća sagrađena je na bogobojaznosti i traganju za Allahovim zadovoljstvom, pa u takvu kuću ne ulaze osim bogobojazni vjernici, dobri ljudi. Uzvišeni Allah spominje Nuhovu dovu u kojoj je učio:Gospodaru, oprosti meni, mojim roditeljima i onima koji kao vjernici uđu u moju kuću, i svim vjernicima i vjernicama …“ (Prijevod značenja Nuh, 28.) Vjernik musliman je razuman, pronicljiv, odabire samo dobre prijatelje vjernike i dobro društvo. Svjestan je riječi Allaha, subhanehu ve te’ala: Svi prijatelji toga Dana će postati neprijatelji osim bogobojaznih!“ (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 67) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Primjer dobrog i lošeg društva je kao primjer onog ko nosi miris i onog koji puše u kovački mijeh. Onaj koji nosi miris, ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš od njega osjetiti ugodan miris. A onaj koji puše u kovački mijeh, ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris.“(Mutefekun alejhi) Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa gledajte s kim ćete prijateljevati.“ (Mutefekun alejhi) Sufjan b. Ujejne, rahimehullahu te’ala, spominjući ovaj hadis, govorio je: ”Pogledajte faraona, ko je bio s njim? Haman! Pogledajte Hadždžadža, ko je bio s njim? Jezid b. Ebi Muslim koji je bio gori od njega! I pogledajte Sulejmana b. Abdil-Melika! Njegov drug je bio Redža’a b. Hajve – jedan od velikih učenjaka i pobožnjaka – koji ga je popravio i usmjerio ka pravim stazama!“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ne druži se osim sa mu’minom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni.“ (Ebu Davud i Tirmizi, hadis hasen, Sahihu Džami’a. Albani, 7341)

●  Komšije muslimanske kuće sigurni su od uznemiravanja! Od stanovnika takve islamske kuće doživljavaju samo dobro i korist, selam, nasmijano lice, posjetu, lijep poklon, koristan savjet, suosjećanje! Kako da ne kada se stanovnici ovakve islamske kuće povode za riječima svoga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: Džibril mi je neprestano oporučivao dobro prema komšiji, toliko da sam pomislio da će komšije jedan drugoga nasljeđivati!“ (Buharija i Muslim) Također povode se za riječima: Nije vjernik onaj od koga nije miran njegov komšija!“ (Ebu Ja’la i šejh Albani kaže da je hadis sahih li gajrihi.)

Allaha Uzvišenog molimo da nas učini Svojim iskrenim robovima, onima koji će slušati, a zatim slijediti ono što je najbolje! Molimo Ga da nas učini iskrenim sljedbenicima Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da nas sačuva svih iskušenja koja ne možemo podnijeti! Molimo Ga da uputi naše porodice, našu djecu i naše potomke i učini ih radostima naših očiju i srca, oprosti nam grijehe! Molimo Ga Uzvišenog da bude milostiv prema nama na Sudnjem danu i da nas uvede u Džennetul-Firdevs u društvu poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi.

Izvor: el-asr.com