MUSLIMAN JE MUSLIMANU BRAT

Prenosi se od ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu i ne ostavlja ga u nevolji. Ko bude na usluzi svom bratu kada bude u potrebi, Allah će njemu pomoći kada bude potreban pomoći, ko bude otklonio brigu bratu, Allah će njemu otkloniti brigu od briga Sudnjeg dana, ko bude prekrio mahanu jednog muslimana, Allah će njemu prekriti mahane na Sudnjem danu”[1].               

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Upozorenje na činjenje nepravde i podstrijek na pravednost.
  • Nepravda je tama Sudnjeg dana kojih je tri vrste:
  • Nepravda koju Allah neće oprostiti, a to je širk (mnogoboštvo).
  • Nepravda od koje Allah neće ostaviti ništa: tu spadaju nepravde robova jednih prema drugima.
  • Nepravda koja je pod Allahovom voljom: tu spadaju grijesi koje čine robovi prema svome Gospodaru mimo širka, pa ako hoće kaznit će ih a ako hoće oprostit će im.
  • Uzvišeni Allah će se ophoditi prema robu onako kako se rob bude ophodio prema drugim stvorenjima.
  • Za svako djelo koje bude koristilo drugima nagrada će biti veća.

[1] Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.