MNOŠTVO SVJETOVA

MNOŠTVO SVJETOVA – ŽIVOT NA DRUGIM NEBESKIM TIJELIMA

Koliko ima zemalja?

”Hvala Allahu, Gospodaru svjetova” (Kur’an, El-Fatiha, 1) 

Ako otvorite Kur’an i pogledate prvu suru, vidjet ćete da ona počinje: ”Hvala Allahu Gospodaru svjetova”.

Svjetova? Ne samo jednog? Da… svjetova! Postoji fizički svijet, duhovni svijet, svijet bakterija, itd. To je jedan način na koji možemo razumjeti izraz svjetovi. Jedan drugi ajet u Kur’anu, ipak ističe da postoje mnoge zemlje. (Kur'an, Et-Talak, ajet 12)

Je li moguće da postoje i druge zemlje?

”I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i šta je po njima rasijao od živih bića. I on je za skupljanje njihovo – kad bude htio – kadar”. (Kur’an, Eš-Šura, 29)

Niko ne očekuje da će se u okviru Sunčevog sistema otkriti još jedna Zemlja. Međutim naučnici kažu da je sasvim izvjesno da u našoj galaksiji postoje mnoge zemlje izvan Sunčevog sistema. Oni kažu da prosječno pedeset milijardi zvijezda u Mliječnom putu sporo rotira kao Sunce. Ova karakteristika ukazuje da su te Zvijezde okružene planetama koje su njihovi sateliti. Za Bernardovu zvijezdu se npr. vjeruje da ima najmanje jednog planetarnog saputnika. Svi prikupljeni podaci pokazuju činjenicu da su planetarni sistemi u obilju razasuti po čitavom univerzumu. Sunčev sistem i Zemlja nisu jedini.

Kur’an takođe koristi simboličnu oznaku broja sedam da bi ukazao na postojanje mnoštva nebesa. (Kur’an, El-Bekare, 29). Ovo je potvrđeno ispitivanjima koja su načinili eksperti za astrofiziku galaktičkih sistema. Dakle, još jednom nalazimo da Kur’an kaže nešto što će naučnici kasnije utvrditi da je istina. Možemo li, dakle, ne vjerovati u ovu Knjigu? Uzvišeni Allah kaže:

”Oni koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljen… A on je zaista, Knjiga zaštićena”.

”Laž joj je strāna, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudrog i Hvale dostojnog”. (Kur’an, Fussilet 41-42)

Izvor: Odlomak iz knjige ”Kur'an ispred nauke i civilizacije”