LJUBAV U IME ALLAHA

U hadisu kudsijj[1] se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas Moja ljubav pripada onima koji su se voljeli u Moje ime, onima koji su se obilazili u Moje ime, onima koji su se savjetovali u Moje ime i onima koji su se žrtvovali u Moje ime. Oni koji su se voljeli u Moje ime biće na minberima od svjetlosti, zavidjeće im na tome poslanici, istinoljubivi i šehidi”[2].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Povezivanje, savjetovanje i ljubav u ime Allaha vodi ka Allahovoj ljubavi prema robovima, a to je put ka zbližavanju srca.
  • Ljubav u ime Allaha je najjača veza u vjeri.

[1] Hadisul – kudsijj je svaki hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pripisuje riječi ili govor Uzvišenom Allahu, tj. prenosi hadis od Uzvišenog Allaha.

[2] Bilježi imam Ahmed, (5/239).