Lijenost i njene posljedice

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka je na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio bi određenu dovu, jedanput ujutro i jedanput naveče. I nama je propisano da i mi, tu istu dovu, učimo dvaput u danu, ujutro i naveče. U toj dovi Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, utjecao se Uzvišenom Allahu od lijenosti i sličnih bolesti. Ta dova sastavni je dio hadisa u kojem se kaže da bi Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prije nego li bi osvanuo i omrknuo, proučio: “Osvanuli smo i osvanula je vlast koja pripada samo Allahu! Allahu pripada sva hvala, nema drugog istinskog boga mimo Allaha Jedinog, On sudruga nema …” i u toj dovi se kaže: “Allahu moj, utječem Ti se od lijenosti!”[1]

U hadisu Enesa, radijallahu anhu, zabilježenom kod imama Buharije stoji da bi Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio i: “Allahu moj, utječem Ti se od slabosti i lijenosti!”[2] 

Ova bolest, lijenost, i njoj slične bolesti ukoliko se nađe pri osobi, naročito pri omladincu, donesi četiri tekbira nad njim, jer se njegov život, istinski život, zavrašava s ovim bolestima. Istinski život ne može se živjeti bez kretanja i aktivnosti, bez zalaganja i odlučnosti!

Lijenost je, draga moja braćo, bolest pa se Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i utjecao Uzvišenom Allahu od nje! Slabost je, također, bolest čije liječenje zahtijeva odlučnost, jaku volju, pomaganje Uzvišenim Allahom.

Lijenost ima svoje simptome, pokazatelje a najveća nedaća je da čovjek oboli od ove bolesti a nije je ni svjestan. Najopasniji vid lijenosti jeste tzv. duševna lijenost, lijenost duše, lijenost srca, koja pogađa veliku skupinu muslimana: mlade i stare, muškarce i žene. Primjer te lijenosti je lijenost u sprovođenju šerijatskih propisa, u obavljanju ibadeta, naročito svakodnevnih ibadeta kao što je namaz. Namaz, draga braćo, ima svoje posebnosti. Hadždž je dužno obaviti se jednom u životu, ukoliko se steknu uslovi za njegovo obavljanje. Posti se jedan mjesec u godini, ko je u mogućnosti. Zekat na imetak izdvaja se jednom u godini ukoliko imetak dosegne granicu nisaba. Međutim, što se tiče namaza, prvobitno je bilo propisano da se obavlja pedeset puta u toku dana i noći, da bi nam Uzvišeni Allah na kraju olakšao i propisao nam samo pet namaza u toku dana i noći. Tako da nema nikakvog poređenja bilo kojeg drugog ibadeta sa namazom, pa, ukoliko želiš da ocijeniš nekoga, preporučiš i slično, prvo počni od njegova namaza. Pojedini ljudi, kada ustaju namaz da obave, ustaju lijeno! Pojedini omladinci klanjaju samo zbog svojih roditelja, da bi se njima dodvorili! Pojedini obavljaju namaz samo zbog svojih prijatelja na poslu! Pojedini se nalaze u nečijem društvu pa klanjaju samo dok su s njim! Ovakvo ponašanje spram obavljanja namaza dokaz je postojanja ove opasne bolesti. Dragi brate, požuri s liječenjem ove bolesti, tako mi Allaha, ako sretneš Uzvišenog Allaha s njom, možda se ne spasiš. Znaj sigurno, budeš li nastojao izliječiti se od ove bolesti, Allah, subhanehu ve te’ala, pomoći će te u tome! Razmisli, plemeniti brate, o Allahovom opisu licemjera kada kaže za njih: “Uistinu, licemjeri pokušavaju Allaha prevariti, a Allah im prevaru vraća njima samima! Oni, kada odlaze namaz da obave, lijeno odlaze, samo da bi ih drugi ljudi vidjeli a Allaha ne spominju osim malo!” (En-Nisā’, 142) Šta će drugi ljudi reći bila im je briga, dok o Allahovom nadzoru, da ih Allah nadgleda, uopće nisu ni razmišljali! Čuvaj se brate da ne budeš sličan njima!!!

Od vidova lijenosti je i lijenost u ambicijama. Npr. možeš vidjeti insana da ima sve mogućnosti da se upusti u islamske nauke ili neke druge znanosti, međutim, on to ne čini. Ima dobru sposobnost pamćenja, razumijevanja, inteligentan je, ali sve to on odbacuje od sebe, ništa od spomenutog ne iskorištava, pribjegava rahatluku, učmalosti, sve raspoložive mogućnosti kod sebe umrtvljuje. Razlog svega toga jeste lijenost i slabe ambicije.

Također, od vidova lijenost jeste i tjelesna lijenost koja prijeti cijelom svijetu. Koliko je samo dunjalučkih koristi i mnogog dobra prošlo većinu ljudi upravo zbog njihove lijenosti?! Pojedini ljudi skoro da umiru od gladi zbog svoje lijenosti! Lijenost je, draga braćo, razlog svake zabrane, uskraćenosti svega! Mnogi od onih koji su postali siromasi imali su mogućnosti i još uvijek ih imaju da ne budu siromasi, međutim, oni su se prepustili stanju u kojem se nalaze, tako da preživljavaju od tuđe milostinje i tuđeg zekata. Da su htjeli, naročito mlađi od njih, mogli su, tako mi Allaha, biti itekako imućni. Međutim, dozvolili su sebi da se iznad njih nadvije lijenost i zbog nje im imetak bude zabranjen! Lijenost je razlog gubljenja imetka, gubljenja nagrade i sevaba, gubljenje Allahovog zadovoljstva, gubljenja zadovoljstva roditelja… Mnogi ljudi poznaju kako biti dobročinitelj prema svojim roditeljima, roditelji su im i živi, ali im oni ne čine dobročinstvo, osim malo. Razlog svega toga jesu lijenost i slabe ambicije. Zbog lijenosti se ne može doći do šerijatskog znanja iz Kitaba i sunneta, ne može se osjetiti slast vjere, ne može se biti sretan i što je najpogubnije za lijene, jeste da oni ne osjećaju i neće osjetiti slast rahatluka, odmora, naročito na ahiretu! Rahatluk, odmor, nema svoju slast ako se ništa i ne radi! Onaj koji lijenčari od čega da odmara?! Nema slasti u rahatluku osim nakon truda, zalaganja, rada i umora. Onaj čiji život bude ispunjen ljenčarenjem taj neće doživjeti niti osjetiti slast pobjede, sreće, uspjeha i spasa!

Draga braćo muslimani, lijenost je razlog gubitka i poraza na svim poljima. Zbog lijenosti kidaju se rodbinske veze, raspadaju se brakovi, zatvaraju firme koje idu pod stečaj a radnici kućama… Na kraju, cijelo društvo je osuđeno na propast i siromaštvo! Ako bi, dragi brate, tragao za razlozima same lijenosti kod samih muslimana, našao bi da je njen osnovni razlog udaljavanje od Allahovog šerijata, Allahovog zakona s kojim je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. U njegovom, Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, životu nije bilo ama baš nimalo mjesta za lijenost. Cijeli mu je život bio ispunjen aktivnostima i radom! A Uzvišeni Allah nam je poručio: “Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor! To je samo za one koji se nadaju Allahu i uspjehu na Drugom svijetu i koji Allaha mnogo spominju!” (El-Ahzab, 21) Allah se smilovao imamu Šafiji koji je rekao: “Ja sam vidio da stojanje, mirovanje kvari vodu. Ona ako bude tekla i biće lijepa, dok ako stane, prestat će i njena ljepota!” Stajaćoj vodi mijenja se miris, mijenja se njena ljepota! Kada je lijepa? Samo onda kada teče. Pa šta je s ljudima?! Zar misle da će biti dobri ako budu ljenčarili?!

Kako da liječimo lijenost?

Prvo, brate muslimanu, na tebi je da budeš svjestan da je lijenost bolest koja se mora liječiti. Zbog toga se Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, često i utjecao Allahu od nje. Često bi učio dovu – kako je prethodilo: “Allahu moj, utječem Ti se od lijenosti!”[3] Učio bi, takođe, često: “Allahu moj, ja Te molim za oprost i zdravlje od svih bolesti!”[4] 

Drugo: Onaj koji oboli od ove bolesti neka pouzdano zna da će se lijenost ispriječiti između njega i sprovedbe njegova cilja na dunjaluku zbog kojeg ga je Uzvišeni Allah stvorio: “A džine i ljude nisam stvorio osim da Mi ibadet čine!” (Ez-Zārijat, 56) Kako da takvi obožavaju Allaha a ljenčare?! Nemoguće! Ibadet i ustrajnost u njemu nisu lahki! Uzvišeni je rekao: “Mi ćemo ti objavljivati težak govor!” (El-Muzzemmil, 5)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: “Džennet je prekriven tegobama, neugodnostima!”[5] 

Džennet!!!

Ko želi da uđe u njega, mora da krene prema njemu snažno i odlučno! U Džennet ne ulaze spavalice, lijenčine, zgubidani! U Džennet ulaze odlučni radnici i trudbenici!

Davno je rečeno: “Ako ne budeš odlučan kao lav i brz kao gazela, onda ne lisičari, ne pretvaraj se!”[6]

Čovjek bez rada ništa ne vrijedi! I znaj da je tvoje mjesto kod Allaha shodno tvome radu i zalaganju, tvome djelu! Zar ne čuješ riječi Uzvišenog Allaha: “Uđite u Džennet zbog onoga što ste radili!” (En-Nahl, 32)

Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te’ala, ima prelijepe riječi o ovome, pa kaže: “Ko želi od radnika da sazna svoje mjesto kod šefa, neka pogleda u svoj posao kojim ga je on zadužio!” (El-Fevaid)

Treće: Ne opterećuj se teškim poslovima, onima koje ne možeš iznijeti na svojim plećima. Ponekada se čovjek optereti poslom kojeg ne može obaviti, usljed čega se pri njemu javi kontraefekat i obuzme ga nakon toga lijenost. Zbog toga je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: “Uzmite od djela ono što možete činiti, jer, uistinu, Allah vas neće ostaviti sve dok se vi ne ostavite djela!”[7] I rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najdraža djela Allahu jesu ona u kojima se ustrajava pa makar ona bila i mala!”[8]

Četvrto: Iščitavaj biografije i životopise islamskih velikana da saznaš kako su mijenjali svijet. Na prvom mjestu proučavajmo životopis Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je promijenio samo za nekoliko godina, uz Allahovu dozvolu, cijeli svijet!

Vratimo se i utječimo Uzvišenom Allahu kao što se utjecao i Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječima: “Allahu naš, utječemo Ti se od slabosti i lijenosti!”

Autor: Hajrudin Tahir Ahmetović


[1] Muslim, br. 2723.

[2] Buhari, br. 2823.

[3] Muslim, br. 2723.

[4] Ebu Davud, br. 5074; Ibn Madže, br. 3135. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.

[5] Muslim, br. 2822.

[6]  Ibn el-Dževzi.

[7] Buhari, br. 1970; Muslim, br. 785.

[8] Buhari, br. 6464; Muslim, br. 783.