Licemjeri u našim redovima

Kroz historiju islamskog ummeta uvijek je među iskrenim muslimanima bilo izdajnika i munafika (licemjera). U početku licemjere i izdajnike nije lahko otkriti i uočiti, pa je potrebno duže vrijeme da se oni sami otkriju svojim djelima, riječima i stavovima. Izdajništvo i licemjerstvo u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, otkrilo se i pokazalo tek nakon bitke na Bedru, bitke koja je dobila ime ‘’El-Furkan’’ ona koja rastavlja istinu od neistine i iskrene od licemjera. Tek nakon bitke na Bedru počinje jedna nova i specijalna vrsta borbe – borba protiv izdajnika i licemjera.

Niko od ashaba nije znao ko su to licemjeri i izdajnici u njihovim redovima sve dok ih Sveznajući i Onaj Koji sve potanko zna nije Objavom s nebesa o tome obavijestio: ‘’Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, onih koji su utemeljeni na licemjerstvu. Ti ih ne poznaješ, ali Mi ih poznajemo’’. (Et-Tevbe, 101)

Jeste da niko od ljudi ne može zaviriti u tuđe srce i utvrditi da li je pravi i iskreni vjernik ili lažac i licemjer, ali licemjeri nakon određenog vremena i nakon kušnji i iskušenja na koja ih Allah stavi, neminovno, moraju otkriti sami sebe i svoje licemjerstvo pokazati.

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pošto je bio upoznat Objavom, znao je ko su skriveni licemjeri (munafici) i njihova imena povjerio je samo Huzejfi b. Jemanu, radijallahu anhu, plemenitom ashabu koji je bio njegov povjerenik.

Licemjeri će sigurno razotkriveni biti

Nužno nam se nameće jedno vrlo važno pitanje kada je riječ o licemjerima i izdajnicima; Da li će licemjerstvo među muslimanskim redovima ostati skriveno i neobznanjeno? Da li će prodane duše, licemjeri i saradnici sa din dušmanima koji spletkare protiv muslimana ostati i dalje među nama nerazotkriveni i oni i njihova sramna izdajnička djela?

Odgovor je u riječima Onoga Koji poznaje tajne i nebesa i Zemlje i Koji u Svojoj Knjizi kaže: ‘’Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, nego će loše od dobrih odvojiti…’’ (Ali Imran, 179) 

Značenje ajeta je da Uzvišeni Allah neće ostaviti iskrene vjernike u takvom stanju da se neće znati ko je pravi vjernik a ko je munafik, nego će dati razna iskušenja i ispite da se pokaže ko je iskreni i pravi vjernik, a ko je lažac i licemjer. Uzvišeni Allah je preuzeo na Sebe da će među muslimanskim redovima razotkriti one koji su izdajnici i licemjeri i to na način da će davati razne ispite, kušnje i iskušenja da bi se pokazali oni pravi i iskreni vjernici, koji su predani Allahu i odani muslimanskoj zajednici i oni koji to nisu. Nakon toga vjernicima će biti jasne mnoge stvari, koje su im do tada bile nejasne i skrivene.

Uzvišeni Allah je također rekao: ‘’Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: Mi smo povjerovali! I da neće biti iskušavani? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih da bi Allah sigurno ukazao na one koji su iskreni i na one koji lažu’’. (El-Ankebut, 1.)

U drugom ajetu je rekao: ‘’Ono što vas je zadesilo onoga dana kada su se dvije vojske sukobile – Allahovom voljom je bilo, – da bi On otkrio ko su pravi vjernici, i da bi otkrio ko su licemjeri…’’ (Ali-Imran, 166-167)

Pročišćenje redova i katarza

Danas cijeli islamski ummet, a bošnjački narod posebno, prolazi kroz jednu fazu samopročišćenja i pregrupisavanja. To je bez sumnje Allahova volja i odredba da bi se redovi pročistili i narod spremio za nove izazove i zadatke, jer Allah neće dati da prodane duše i licemjeri ostanu neotkriveni među iskrenim vjernicima i domoljubima. Ovo pročišćenje i katarza ne traje kratko. Trebat će mnogo vremena da se pokažu i otkriju oni koji su licemjeri i koji ne rade za interes dina i domovine nego za svoje vlastite interese ili interese drugih koji zajednici ne žele dobro. Na tome putu mnogo toga će biti bolno i stresno, ali to je neminovna Allahova zakonitost, koju će iskreni vjernici sigurno prebroditi i prevazići.

Dok je Uzvišeni Allah za one koji su i nakon poraza na Uhudu ostali uz Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i uz vjernike, kaže: ‘’One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali…’’, neki drugi su kazali: ‘’Da smo znali da će biti kakve bitke mi bismo sa sigurno slijedili.“ I rekli su: ‘’Tada su licemjeri i oni bolesnih srca govorili: ‘’Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali, kad su nam obećavali…’’(El-Ahzab, 12)

S druge strane iskreni vjernici su govorili: ‘’A kada su vjernici saveznike ugledali rekli su: „Ovo je ono što nam je Allah obećao i Njegov Poslanik, i Allah je istinu rekao i Njegov Poslanik“ i to im je samo vjerovanje i predanost učvrstilo’’. (El-Ahzab, 22)

Na kraju moramo znati i duboko biti svjesni da će Allahova pomoć, pobjeda i uspjeh doći tek onda kad se zajednica muslimana pročisti i od licemjera i izdajnika očisti. To nam potvrđuje kur’ansko kazivanje o Talutu i malobrojnoj skupini vjernika kojima je Allah podario pomoć i pobjedu.

‘’A koliko li je samo malih skupina uz Allahovu pomoć pobijedilo velike skupine. A Allah je uz strpljive’’. (El-Bekare, 249)

‘’Tako će sve biti dok se potpuno redovi ne očiste i ne budu dva tabora; tabor imana u kojem nema licemjerstva i tabor licemjerstva u kojem nema imana…’’ (hadis)

Izvor: https://minber.ba/licemjeri-u-nasim-redovima/