Kultura lijepog ponašanja u slučaju dženaze i izjavljivanja saučešća

Požurivanje sa opremanjem dženaze i ukopa mejita

Jer je to olakšica za ukućane i milost prema njima, kao što je rekao Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas – : „Požurite s dženazom; ako je u pitanju dobra osoba – brže ćete je ponijeti dobru koje je čeka, a ako ne bude takva – brže ćete se otarasiti tog zla s vaših ramena!“

Ne plakati povišenim glasom:

Ne naricati, ne udarati se po licu i cijepati odjeću; rekao je Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas -: Nije od nas ko se udara po obrazima, cijepa odjeću i dovi dovama džahilijeta.

Mustehab (preporučeno) je da se prati dženaza sve dok se mejit ne ukopa, kao što je rekao Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas -: «Ko prisustvuje dženazi i klanja je, ima nagradu jedan kirat, a ko sačeka dok se ne zakopa, ima dva kirata. «Kolika su ta dva kirata?» – upitao je neko. «Kao dva velika brda».

Spominjati mejita po dobru:

Ne pričati ružno o mejitu, rekao je Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas -:  ‘Ne psujte mrtve, jer oni su doista stigli onome što su pripremili.'“

Traženje oprosta za mejita nakon ukopa:

Od ibnu Omera se prenosi, da je Allahov Poslanik – Neka je na njega Allahov mir i spas – rekao: „Kada bi završio sa ukopavanjem umrlog, stao bi iznad njega i rekao: ‘Tražite oprosta za vašeg brata i tražite za njega da bude učvršćen, doista se on sada ispituje.'“

Od sunneta je da se upute riječi utjehe porodici umrlog i da im se pripremi hrana, na osnovu riječi Allahova Poslanika – Neka je na njega Allahov mir i spas -: ‘Spremite hranu za porodicu Džaferovu; uistinu im je došlo ono što ih je zaokupiralo!’

Poželjno je izražavanje saučešća i podsticanje na sabur:

I da mu se kaže: ”Allahu pripada ono što je uzeo i Njegovo je ono što je On dao. Kod Njega se sve događa po određenoj mjeri. Zato, strpi se i vjeruj u to!”

 

Preveo: Ferid Aljović