Komentar kaside “Lamije” jednodevni seminar

U prostorijama džemata” Put Sredine” biće održan jednodnevni seminar u subotu 16.decembra sa početkom u 18h .
Tema seminara će biti komentar kaside ” Lamiya”. sejhul-islama IBN TEJMIJE
Predavač će biti mr. Ferid Aljović 

Raspored seminara: 
18:00-18:45 h Prvi čas
18:45-19:00 Pauza
19:00-19:45 Drugi čas

Napomena: Seminar je samo za muškarce.