KOJA MJESTA SU ALLAHU NAJDRAŽA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža mjesta Allahu su pijace”[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  •  Najdraža mjesta Uzvišenom Allahu su džamije, zato što su to kuće koje je Allah dozvolio da se podižu i da se u njima On Uzvišeni veliča i spominje i da se namaz u njima obavlja.
  •  Pijace su mjesta na kojima se čini nepravda i prevare, pa ih Uzvišeni Allah ne voli zbog toga.
  •  Bolje je da žena izbjegava odlazak na pijacu, osim u slučaju prijeke potrebe, a ako i ode na pijacu onda da se ne zadržava dugo, kako bi se klonila mjesta koja izazivaju srdžbu Uzvišenog Allaha.

[1] Hadis bilježi imam Muslim.