KO JE NAJBOLJI OD VAS

Prenosi se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an pa druge njemu podučava’’[1].    

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Učenje Časnog Kur'ana i podučavanje Kur'anu je jedno od djela koja približavaju Uzvišenom Allahu, najpotpunija je pokornost i put ka svakom dobru.
  • Neophodno je imati iskrenu namjeru prilikom učenja Časnog Kur'ana i njegovom podučavanju.
  • Podučavanje Kur'anu je od djela čija korist prelazi na druge, a čime se postižu dobra djela.
  • Učači Kur'ana su Allahovi posebni robovi, oni su najplemenitiji ljudi i na najvećim su stepenima.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Bilježi imam Buhari (6/192), br. 5027.