Knjiga “VASITIJSKA AKIDA” -Šejhul-islama Ibn Tejmije

Obavještavamo vas da je izaslo iz štampe kapitalno djelo velikog islamskog učenjaka, šejhul-islama Ibn Tejmije, VASITIJSKA AKIDA, sa komentarom jednog od najpoznatijih alima današnjice, Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina, Allah im se smilovao. Ovo djelo tretira najvažnija pitanja islamskog vjerovanja (akide), onako kako su ga razumjele najbolje generacije ovog ummeta, a nastalo je kao odgovor na mnogobrojna iskrivljena tumačenja i shvatanja tog vjerovanja. Veliko po obimu (760 stranica), ovo djelo bi trebalo biti obavezno štivo svakom onom ko želi da se ispravno poduči najvažnijoj islamskoj oblasti – vjerovanju i ispravnom obožavanju Uzvišenog Allaha, kroz ehli-sunetsko dokazivanje Kur'ansko-hadiskim tekstom.