Kako trebamo obožavati Allaha?

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a zatim:

Uzvišenog Allaha trebamo obožavati iskreno, onako kako su nam naredili On i Njegov Poslanik. Kaže Uzvišeni Allah: ”A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju…”. (El – Bejjineh, 5).

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović