Kako prepoznati sihirbaza i sve one koji se bave sihrom

Neki od znakova su:

1. Da sihirbaz pita za ime bolesne osobe, ime njegove majke ili oca, kako bi na takav način, putem šejtana, spoznao stanje bolesnoga.

2. Da sihirbaz obavijesti bolesnoga o njegovom imenu ili imenu njegove majke, i da ga obavijesti o njegovom problemu prije nego što bolesna osoba bilo šta kaže.

3. Da od bolesnika traži određenu stvar poput: kose, odjeće, slike kako bi na takav način spoznao stanje bolesnoga, opet uz pomoć šejtana.

4. Da govor sihirbaza sadrži obraćanje šejtanu ili nešto što je nerazumljivo.

5. Da od bolesnoga traži da prinese kao žrtvu neku životinju i da prilikom klanja ne spomene Allahovo ime, te da to stavi na svoja prsa i sl.

6. Da bolesniku da određeni zapis koji je umotan i u kojem se ne zna šta piše, zabrani mu njegovo otvaranje.

7. Da traži od bolesnoga da ne dodiruje vodu određeni vremenski period ili da traži od njega da papire na kojima se nalazi nešto sveto, poput mushafa, stavi u prljavštinu.

8. Da traži od žene da se pred njim otkrije ako je pokrivena ili da se sa njom osami.

9. Da bolesnoj osobi da određene stvari koje treba zakopati u zemlju, ili određene zapise koje treba zapaliti i udisati dim, ili da mokri na nešto što je sveto, poput mushafa i sl.

10. Da je ta osoba poznata po lošem ponašanju i po ostavljanju određenih ibadeta poput namaza u džematu i sl.

Molim Svevišnjeg Allaha, Koji je kadar sve da učini, da sačuva muslimane ovog zla i zlih ljudi koji žele da napakoste nedužnim ljudima.