KAKO JE JEO ALLAHOV POSLANIK, sallallahu ‘alejhi ve sellem

Ka'b b. Malik, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bi oblizao prste tri puta”.

Ka'b b. Malik, radijallahu anhu, pripovijeda: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, је јео sa tri prsta, а poslije bi ih oblizao.”

Enes b. Malik, radijallahu anhu, pripovijeda: “Neko је donio hurme Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i vidio sam ga kako od gladi jede sjedeći na petama i podavijenih prsta.”

Kakav hljeb je jeo Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem

Aiša, radijallahu anha, priča: “Sve dok Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nije preselio na ahiret, njegova porodica nije imala ječmenog hljeba dva uzastopna dana”.

lbn ‘Abbas, radijallahu anhu, priča: “Porodica Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, noćima nije imala šta večerati, а najčešće su jeli ječmeni hljeb.”

Neko zapita Sehl b. Sa’da, radijallahu anhu: ‘’Je li Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jeo hljeb od bijelog brašna? – Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nije vidio bijelo brašno sve dok nije preselio na ahiret – odgovori Sehl.

– A jeste li imali sita? – Ne, nismo imali.

– A kako ste sijali brašno?

– Puhnuli bi u brašno i onda bi ga zakuhali’’.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, pripovijeda: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nikada nije јео na stolu ili na siniji, niti је јео mehkog hljeba.

– Na čemu su jeli? – neko upita. – Na soframa.”

Mesruk, radijallahu anhu, pripovijeda: “Posjetio sam jedanput Aišu, radijallahu anha, i ona naredi da mi se donese hrana i reče: – Nikada se ne najedem, а da ne zaplačem. – Zašto? – upitah је.

– Prisjetim se kako је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, preselio sa ovog svijeta. Tako mi Allaha, nikada se dva puta dnevno nije zasitio hljeba i mesa!”

Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Za cijelog života Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nije biо sit dva uzastopna dana.”

Izvor: Odlomak iz knjige: ”Vrline Allahovog Poslanika”