KAKO JE ALLAHOV POSLANIK, sallallahu ‘alejhi ve sellem, UČIO KUR’AN

Kada je Ummu Seleme, radijallahu anha, upitana o učenju Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odgovorila je: “Učio je Kur’an razgovjetno, slovo po slovo.”

Kada je Ummu Seleme, radijallahu anha, pripovijeda: ‘’Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je zastajao na kraju svakog ajeta. Proučio bi: “El-hamdu lillahi rabbil – alemin, pa bi zastao. Zatim: Er-Rahmani – Rahim, pa bi zastao.”

Abdullah b. Ebi Kajs upita Aišu, radijallahu anha: “Je li Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio Kur’an tiho ili glasno?

Aiša, radijallahu anha, odgovori: – Učio je na oba načina, ponekad tiho, a ponekad glasno. – Hvala Allahu koji je dao olakšicu – reče Abdullah.”

Abdullah b. Mugaffel, radijallahu anhu, kazuje: ‘’Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako na dan oslobođenja Meke, jašući na devi uči i ponavlja ajete:

﴾ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴿

Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu i da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio…

Mu’avija b. Kurre dalje nastavlja: ‘’Da se ne plašim okupljanja ljudi oko mene, sada bih sam učio istim glasom i melodijom’’.

Prijevod i obrada:

Put sredine