KAKO ĆEŠ OBOŽAVATI ALLAHA?

Obožavat ću Ga tako što ću raditi ono što mi je Allah naredio, pa ću obavljati namaz, postiti, spominjati (veličati) Allaha, subhanehu ve te’ala stalno, biti poslušan roditeljima, očekujući Allahovu nagradu.

Udaljavat ću se od onoga što mi je Allah zabranio, kao na primjer: laž, ružno ponašanje, krađa i slično, bojeći se Allahove kazne.

Volim Allahove propise (Šerijat) i volim Njemu činiti ibadet, jer On nam naređuje da radimo ono što je za naše dobro, a zabranjuje nam ono što je za nas zlo, a Allah voli onoga ko Mu je pokoran.