Istaknuta djevojka

Svaka djevojka želi biti istaknutija od drugih; jedna želi da se ističe svojom odjećom tako da ni jedna druga ne može da je kopira, a druga želi da se ističe svojim izgledom toliko da se svi okreću za njom; pa se pitamo: da li je to zaista isticanje od kojeg će djevojka imati koristi u svojoj vjeri i na ovom svijetu?

 

Isticanje je u pokornosti

Sestro… Da li znaš da postoje žene koje obožavaju svoju haljinu i svoju obuću? Zar pokornost nije da voliš a da si uz to i ponizna? Pa takva žena je dala svoju ljubav i pokornost ovim stvarima umjesto Uzvišenom Allahu, pa čime se ona može isticati kada joj je ovakvo stanje? A Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže: ”Propao je rob dinara, dirhema, kadife i crnog ogrtača, kada mu se nešto dadne bude zadovoljan, a kada mu se ne dadne, bude nezadovoljan”. Bilježi ga Buhari.

Isticanje je kada ne dopuštaš nikome da te pretekne u pokornosti Uzvišenom Allahu, u približavanju Njemu sa raznim vrstama ibadeta.

Kazao je jedan od naših dobrih prethodnika: “Kada vidiš osobu da se takmiči sa tobom u ovosvjetskim stvarima, onda se ti takmiči sa njom u onosvjetskim”. A isticanje je da izvršavaš sve ibadete onako kako je to šerijatom određeno.

 

Isticanje u vjerovanju

Istaknuta vjernica je ona na koju je vjerovanje ostavilo duboke tragove, kako na nju tako i na njene dijelove tijela; ustrajna je u islamu, radi po Kur'anu i sunnetu, želi da popravi sebe i druge, osjeća zadovoljstvo, smirenost i staloženost, odbija svaku vrstu prozapadnjaštva i subverzije, držeći se čistoće, vrlina i čestitosti, čak i kada je se drugi ismijavaju.

 

Isticanje u ciljevima

Istaknuta djevojka ima jedan glavni cilj, a zatim i ostale sekundarne ciljeve. Njen osnovni cilj je:

*Allahovo zadovoljstvo*  Ulazak u džennet*Spas od džehennema

 

A sekundarni ciljevi joj pomažu da stigne do ovog glavnog cilja.

 

Isticanje u povezivanju sa drugima

Jedna od karakteristika istaknute djevojke je njena pozitivnost u saradnji sa drugima, jer ona je društvena, nasmijana, skromna, jednostavna, poštuje drugačije mišljenje, cijeni tuđa mišljenja, čak iako se kose sa njenim mišljenjima. Njena metoda u uvjeravanju je tihi dijalog i rasprava lijepim riječima, držeći se blagosti i solidarnosti. Ukazuje onome sa kim se raspravlja da joj je stalo i da brine za njega. Istaknuta djevojka je ona koja pokreće aktivnosti, koja nudi pomoć drugima i koja mami osmijeh na lica.

 

 

Prijevod:

Prof. Ferid Aljović