Islamska porodica na putu do Dženneta

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, prenosi da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao mu: „Allahov Poslaniče! Ukaži mi na djelo zbog kojeg ako ga se budem pridržavao ući ću u Džennet i nemoj mi mnogo spominjati!“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Nemoj se srditi!“ Došao je drugi čovjek i rekao: „Allahov Vjerovjesniče! Ukaži mi na djelo zbog kojeg ako ga budem činio ući ću u Džennet!“ Rekao je: „Budi dobročinitelj!“

Svaka hvala pripada samo Allahu, subhanehu ve te'ala, salavat i selam neka je na Allahova Poslanika, njegovu porodicu, sve ashabe i njegove sljedbenike. Uistinu, Svevišnji Allah, stvorio je Džennet i odredio mu stanovnike, a oni još nisu bili ni stvoreni na ovom dunjaluku, kao što je, također, stvorio Džehennem i odredio mu stanovnike koji, također, još nisu ni došli na ovaj dunjaluk. Stoga su ashabi upitali Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Allahov Poslaniče, da li mi činimo djela koja su već određena ili kada ih učinimo tada se zna za njih?“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio: „Ona su već određena!“ Tada je Suraka upitao: „Pa, zbog čega onda da ih radimo?!“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio: „Svakome je olakšano da čini svoja djela.“ (Muslim, 6906.) Ovo značenje drugi hadis više pojašnjava. U njemu se kaže da je jedan čovjek upitao: „Pa, zbog čega onda da se radi, Allahov Poslaniče?“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio: „Doista, Uzvišeni Allah kada stvori nekog čovjeka za Džennet, učini da čini djela džennetlija sve dok ne umre na tim djelima, pa ga Allah i uvede u Džennet. A kada stvori čovjeka za Vatru, učini da ovaj čini djela stanovnika Vatre sve dok i ne umre na tim djelima, pa ga Allah i uvede u Vatru.“ (Ebu Davud 4703. i Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u svojoj valorizaciji sunena Ebu Davuda) Svevišnji Allah Svojim neograničenim znanjem znao je šta će svaki od ljudi dobrovoljno da čini na ovome svijetu. Znao je to Sveznajući Allah prije nego li je i stvorio te ljude na ovome svijetu. Svakog čovjeka zapisao je u Levhi Mahfuzu ili kao stanovnika Dženneta ili kao stanovnika Vatre. I doista, kada  čovjek dođe na ovaj svijet i postane punoljetan, dobrovoljno čini ista ona djela koja su mu i zapisana u Levhi Mahfuzu. Možemo čuti mnoge ljude kako pitaju: „Zar ne postoje djela koja nas čuvaju od Vatre, pa, ukoliko ih budemo činili, doista, i nećemo ući u nju?!“ Isto ovo pitanje možemo pronaći kod mnogih ashaba Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Veliki broj njih pitali su Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o djelima koja približavaju Džennetu i udaljavaju od Vatre. I Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, preporučivao im je činjenje raznih dobrih djela nakon obavljanja obaveznih namaza, kako bi se oni okitili tim dobrim djelima i postigli zadovoljstvo Milostivog, a nakon toga ušli u Džennet i spasili se Vatre. Svakom ashabu, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je preporučivao ono što bi najviše odgovaralo njegovom stanju i mogućnosti, pa su stoga i odgovori bili brojni, a samim tim i spomenuta djela koja približavaju Džennetu, također, brojna u kojima se natječu oni koji žele da se natječu. Svi ti Vjerovjesnikovi, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odgovori bili su potvrda sveobuhvatnim riječima Svevišnjeg Allaha: O vjernici, namaz obavljajte i Gospodara svoga obožavajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. (Prijevod značenja El-Hadždž, 77.)

 

Prvi put do Dženneta

 

Prvi put do Dženneta je Izvršavanje islamskih i imanskih temelja. Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, prenosi da je neki beduin došao do Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i upitao ga: „Allahov Poslaniče! Uputi me na djelo zbog kojeg ako ga budem činio ući ću u Džennet!“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mu je odgovorio: „Obožavaj samo Allaha i nikoga Mu ravnim ne smatraj, obavljaj propisane namaze, izdvajaj propisani zekat i posti mjesec Ramazan.“ Beduin je rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ništa na ovo neću dodati niti oduzeti!“ Nakon što se okrenuo i otišao, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ko želi da gleda u čovjeka koji je od stanovnika Dženneta, onda neka gleda u ovoga.“ (Muttefekun alejh; Buharija, Poglavlje o obaveznosti zekata, br. 1333; Muslim, Poglavlje o pojašnjenju imana s kojim se ulazi u Džennet, br. 116.) U ovom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, naredio je beduinu da obožava tj. čini ibadet samo Allahu ne smatrajući Mu nikoga ravnim. Budući da taj ibadet zahtijeva činjenje obaveznih djela i ostavljanje zabranjenih, spas od Vatre i ulazak u Džennet sigurno se postiže tim ibadetom. Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, saznao je putem objave da će se ovaj beduin pridržavati i ustrajavati na spomenutim djelima i zbog toga ući u Džennet.

 

Drugi put do Dženneta

 

Drugi put do Dženneta je dobročinstvo i ustezanje od srdžbe. Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, prenosi da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao mu: „Allahov Poslaniče! Ukaži mi na djelo zbog kojeg ako ga se budem pridržavao ući ću u Džennet i nemoj mi mnogo spominjati!“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Nemoj se srditi!“ Došao je drugi čovjek i rekao: „Allahov Vjerovjesniče! Ukaži mi na djelo zbog kojeg ako ga budem činio ući ću u Džennet!“ Rekao je: „Budi dobročinitelj!“ Čovjek je upitao: „Kako ću znati da sam ja, doista, dobročinitelj?“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Upitaj svoje komšije, pa, ako oni kažu da si ti, doista, dobročinitelj, onda si ti dobročinitelj, a ako kažu da si ti, doista, loš čovjek, onda si ti loš čovjek!“ (Nesa'i, 2/56; Albani ga je ocijenio sahihom.) Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, oporučio je prvom da se kloni srdžbe, jer na srdžbu šejtan podstiče, pa ako se čovjek prepusti srdžbi čini nepravdu, govori neistinu, radi pokuđene radnje, razvrat i zlo. Stoga je ovaj čovjek koji je pitao, nakon što je čuo odgovor, rekao, kako stoji u predanju kod El-Haraitija-: „Razmišljao sam nakon što mi je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘Nemoj se srditi’, pa sam zaključio da srdžba obuhvata i skuplja svako zlo“. Također, Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je drugom čovjeku: „Budi dobročinitelj!“ Čovjek nije znao kako će znati da je istinski dobročinitelj, da doista čini dobra djela, pa ga je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, uputio na komšije, tj. ako ga njegove dobre pobožne komšije pohvale, makar njih dvojica, kažu da je on od dobročinitelja, onih koji su pokorni Allahu, on je kod Svevišnjeg Allaha dobročinitelj, dok, ako ga njegove komšije spomenu po zlu, kažu da je on zao čovjek, posvjedoče da on čini nevaljala djela, on je kod Allaha od zlih ljudi. Zaključak iz ovoga hadisa jeste da onaj kome njegove dobre pobožne komšije, vjernici, posvjedoče dobro, on i jeste od sljedbenika dobra, dočim, ako ga spomenu po zlu on je i jeste od sljedbenika zla, jer su ljudi vjernici Allahovi svjedoci na zemlji. Govor i svjedočenje nevjernika, fasika, velikog griješnika i novotara ne prihvata se.

 

Treći put do Dženneta

 

Treći put do Dženneta je nazivanje selama, lijep govor, hranjenje potrebnih, održavanje rodbinskih veza i klanjanje noćnog namaza. Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, rekao je Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Allahov Poslaniče! Obavijesti me o onome zbog čega ću ako ga se budem pridržavao ući u Džennet?“ Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odgovorio je: „Širi selam, lijepo govori, održavaj rodbinske veze i klanjaj noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćeš u Džennet spokojno.“ (Ahmed, Musned Ebu Hurejre, 10404. Šu'ajb Arnaut u svojim opaskama kaže: „Lanac prenosilaca je vjerodostojan i prenosioci su prenosioci Sahiha izuzev Ebu Mejmune čije hadise bilježe Autori Sunena a on je pouzdan.“) Bilježi Taberani od Mikdama b. Šurejha koji prenosi od svoga oca, a on od djeda da je on rekao: „Allahov Poslaniče! Ispričaj mi o nečemu što će mi učiniti Džennet obaveznim!“ Rekao je: „Na Džennet obavezuje udjeljivanje hrane i širenje selama!“ A u drugom predanju stoji: „Lijep govor.“ Hejsemi u „Medžme'iz-zevaid“ (7872) kaže: „Bilježi ga Taberani sa dva lanca prenosilaca i ljudi u jednom od tih lanaca su pouzdani.“ Također, Enes, radijallahu ‘anh, prenosi da je neki čovjek rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Poduči me djelu koje će me uvesti u Džennet!“ Rekao je: „Udjeljuj hranu, širi selam, uljepšaj govor i klanjaj noću dok ljudi spavaju, ući ćeš u Džennet spokojno!“ (Sahihut-tergibi vet-terhibi, 2691; i hadis je sahih ligajrihi.) Islamski učenjaci kažu: „Riječi ‘ući ćeš u Džennet smireno’ jesu odgovor na riječi za koje se pretpostavlja da su poznate, tj. ‘ako budeš radio spomenuto, ući ćeš u Džennet smireno'“. El-Munavi, rahimehullahu te'ala, u „Fejdul-kadiru“ (1/684) komentariše ove hadise pa za riječi „uljepšaj govor“ kaže da one znače „reci: ‘la ilahe illallah'“; riječi „širi selam“ znače „nazivaj selam onome koga poznaješ ali i onome koga ne poznaješ“; riječi „održavaj rodbinske veze“ znače „svojim bližnjima čini dobročinstvo riječima i djelima“ i klanja u kasnoj noći, pa ukoliko to budeš radio i ustrajavao u tome, ući ćeš u Džennet spokojno, tj. čist od svakih nedostataka.

Svevišnjeg Allaha molimo da nas pomogne i učvrsti u spomenutim djelima, podari nam Svoju milost i Svoje zadovoljstvo, pa da iz Njegove dobrote uđemo u Džennet spokojno. Njemu Uzvišenom neka je slava i hvala na početku i na kraju i neka je Allahov salavat i selam na Njegova Vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Izvor: el-asr.com