IMETAK NA KOJI JE OBAVEZAN ZEKAT

Zekat je obavezan na četiri stvari:

1) Zlato i srebro i ono što je slično njima

Što se tiče zlata, tu se moraju ispuniti sljedeći uslovi: da je zlato pregodinilo (tj. da je godinu dana bilo u posjedu vlasnika, a da se njegova vrijednost nije umanjila), da dostigne nisab (šerijatom određena vrijednost koju je obavezno izdvojiti), tako da, ako nisab zlata iznosi 20 dinara (zlatnika), što iznosi 85 grama zlata, obavezno je izdvojiti četrdeseti dio (tj. 2,5%). U slučaju da je vrijednost zlata veća od određenog nisaba, onda će se izračunati zekat i na taj višak, bez obzira bio on količinski veliki ili mali.

Što se tiče srebra, moraju se ispuniti sljedeći uslovi: da je srebro pregodinilo (tj. da je godinu dana bilo u posjedu vlasnika, a da se njegova vrijednost nije umanjila), da dostigne nisab (šerijatom određena vrijednost koju je obavezno izdvojiti zekat), s tim da nisab srebra iznosi 5 unca tj. 200 dirhema, a što u gramima iznosi 595 gr. Iznosi koji se na ovu vrijednost mora izdvojiti jeste njegov četrdeseti dio (tj. 2,5%).

Izdvajanje zekata na zlato i srebro u novcu:

Osoba koja posjeduje nisab zlata ili srebra, a želi izdvojiti zekat u novcu mora obratiti pažnju na sljedeće stvari:

  •  Da se raspita koliko iznosi cijena jednog grama zlata i srebra u momentu kada mu je zekat postao obavezan.
  •  Da izdvoji iznos novca koji se dobija kada se pomnoži cijena jednog grama zlata ili srebra sa iznosom četrdesetog dijela od cjelokupnog iznosa zlata ili srebra kojeg posjeduje.  

Nisab na papirne novčanice:

Osoba koja ne posjeduje srebro niti zlato može pomisliti da nije u obavezi davati zekat, jer šerijatski tekstovi konkretno govore o zekatu na zlato i srebro. Međutim, to nije tačno, već svako ko posjeduje novac u vrijednosti od 85 grama zlata ili 595 grama srebra obavezan je dati zekat na njega. Zekat će iznositi četrdeseti dio iznosa, odnosno 2,5% od cjelokupnog iznosa novca.

2) Zekat na stoku

Zekat na stoku obuhvata kamile, krave i ovce.

Uslovi za obaveznost zekata na stoku:

1) Da dostigne iznos nisaba (nisab za kamile je pet kamila, za ovce je 40 ovaca, a za krave 30 krava), dok sve što je ispod ovog broja ne smatra se obaveznim za izdvajanje zekata.

2) Da stoka bude godinu dana u vlasništvu čovjeka.

3) Da stoka bude veći dio godine puštena na ispašu.

4) Da se stoka ne koristi za oranje i slično tome. 

Tabele jasnije pojašnjavaju zekat na stoku i broj koji je obaveza izdvojiti

Tabela koja pojašnjava zekat na kamile

  Broj kamila koje posjeduje vlasnik    Iznos zekata (u stoci)
5 – 9Jedna ovca
10 – 14Dvije ovce
15 – 19Tri ovce
20 – 24Četiri ovce
25 – 35Jedno žensko mladunče kamile koje je napunilo godinu dana i ušla u drugu
36 – 45Jedno muško mladunče kamile koje je napunilo dve i ušlo u treću godinu
46 – 60Jedno žensko mladunče kamile koje je napunilo tri i ušlo u četvrtu godinu
61 – 75Jedno žensko mladunče kamile koje je napunilo četiri i ušlo u petu godinu
76 – 90Dve ženske kamile koje su napunile dve i ušle u treću godinu
91 i višeDve ženske kamile koje su napunile tri i ušle u četvrtu godinu

Tabela koja pojašnjava zekat na krave

  Broj krava koje posjeduje vlasnik    Iznos zekata (u stoci)
30 – 39Jedno tele od godinu dana
40 – 59Jedno tele od dvije godine
60 – 69Dvoje teladi od godinu dana
70 – 79Jedno tele od godinu i jedno tele od dvije godine dana

Tabela koja pojašnjava zekat na ovce

  Broj ovaca koje posjeduje vlasnik    Iznos zekata (u stoci)
40 – 120Jedna ovca
121 – 200Dvije ovce
201 – 399Tri ovce
400 – 499Četiri ovce
500 – 599Pet ovaca

3) Zekat na trgovačku robu

Prvo: Definicija zekata na trgovačku robu

Trgovačka roba je sve što je predmet prodaje i kupovine sa ciljem zarade.

Drugo: Uslovi zekata na trgovačku robu

1) Potpuno vlasništvo trgovačke robe.

2) Da trgovačka roba kojom se trguje dostigne nisab (tj. količinu trgovačke robe u vrednosti nisaba novca), a nisab za trgovačku robu je isti kao nisab za novac.

3) Da roba pregodini, tj. da prođe godina dana od vremena kada je roba dostigla nisab[1].

Treće: Koliko iznosi obavezni zekat na trgovačku robu?

Na sve vrste trgovačke robe izdvaja se četrdeseti deo tj. 2,5% za zekat[2].

Četvrto: Vrste trgovačke robe:

Postoje dve vrste trgovačke robe:

– Roba koja se prodaje i čije se poskupljenje ne očekuje;

–  Monopolizovana roba (roba za koju se čeka poskupljenje cijena).

Što se tiče prve vrste robe, na nju će se izdvojiti zekat kao što smo prethodno pomenuli, dok u slučaju monopolizovane robe izdvojiće se zekat na dan prodaje robe za jednu godinu, čak i ako je roba bila kod vlasnika godinama čekajući njeno poskupljenje.

4) Zekat na usjeve i plodove (ono što raste iz zemlje i žitarice)

Prvo: Na koje usjeve i plodove je obavezan zekat?

Izdvajanje zekata je obavezno na sljedeće namirnice: pšenicu, ječam, suvo grožđe i datule, dok po pitanju ostalih namirnica učenjaci imaju oprečno mišljenje da li je zekat obavezan ili ne?

Većina islamskih učenjaka smatra da je zekat obavezan i u drugim namirnicama osim prethodno navedenih.

Ono što smatramo ispravnim jeste da je zekat obavezan na namirnice koje se mogu čuvati i skladištiti duži vremenski period a da se ne pokvare, dok na sve ostale namirnice izdvajanje zekata nije obaveza[3].

Drugo: Koliko iznosi nisab za usjeve i plodove?

Nisab za usjeve i plodove je 5 evsuka[4] ili više, a na sve što je manje od toga nije obavezno davanje zekata. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Ne daje se zekat na manje od pet evsuka datula”[5], što približno iznosi 675 kg.

Treće: Pojašnjenja vezana za zekat na usjeve i plodove

1) Kod žitarica i plodova uslov je da plodovi sazru tj. požute ili pocrvene, kao i kod grožđa i maslina, a kod žitarice – da se mogu očistiti.

2) Ako se usjevi i plodovi zalivaju bez troška tj. bez ulaganja truda (koji se navodnjavaju iz zemlje), kao što je pomoću kiše, rijeka, izvora i slično, obaveza je dati desetinu, a ako se navodnjava zalihama ili ulaganjem sopstvenih sredstava, kao što je vodenicama i mašinama (pumpama) za vodu i slično tome, daje se petina, kao što je potvrđeno riječima Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Na ono što napajaju rijeke i kiša daje se ‘ušur (desetina), a na ono što se natapa (zaliva) vještačkim putem daje se pola ‘ušura (dvadesetina)”[6].

3) Ko navodnjava usjeve kombinovano, jednom pumpama ili vodenicama, a drugi put bez njih, obaveza mu je dati 7,5%[7]

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Abdullah b. Muhammed et – Tajjar, Sažeti govor o temeljima islama, poglavlje o zekatu, str. 96.

[2] Isti izvor, str. 97.

[3] Isti izvor, str. 97.

[4]  Evsuk je zapreminska mjera, a jedan evsuk iznosi 60 sa'a, (uzimajući u obzir sa'a Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem), tako da je veličina nisaba datula, grožđica, pšenice, riže i ječma i proizvoda poput ovih, oko 300 sa'a, a jedan sa'a ima 4 pregršta, tj. 4 šake ruku čovjeka umjerene veličine ako su njegove ruke obje napunjene.

[5] Buhari, br. 1484, i Muslim, br. 979.

[6] Buhari, br. 1483.

[7] Ibn Kudame, El – Mugni, (2/559).

PROPISI ZEKATA