Gaslul mejit (Kupanje umrle osobe)

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i vrle ashabe, a zatim:

U ovom tekstu ćemo govoriti o sunnetu Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji se praktikuje prilikom ispraćanja vjernika sa ovog dunjaluka. Riječ je o pripremi mejjita prije ukopavanja, to jest njegov gasl ili kupanje, oblačenje ćefina i način klanjanja dženaze namaza.

Uslovi koje mora ispunjavati osoba koja se bavi kupanjem umrlih:

 1.  Islam.
 2.  Razum.
 3.  Povjerenje i emanet. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”…onda neka ga okupa neko od bližnje rodbine ako zna da to radi, a ako ne bude znao, onda neko ko vam je poznat po bogobojaznosti i povjerenju”.[1]
 4.  Poznavanje šerijatskih propisa vezanih za kupanje umrlih.
 5.  Prikrivanje mahana umrle osobe, tako da onaj ko kupa ne priča ono što je vidio od loših osobina, kao što se prenosi u hadisu: ”Ko okupa umrlog muslimana pa sakrije (njegove mahane), Allah će mu oprostiti…[2]

Gaslul mejit i umotavanje u ćefine

Obaveza je onome ko kupa mejta da prikriva mahane umrle osobe, tako da ne priča ono što je vidio od loših osobina, kao što se prenosi u hadisu: ”Ko okupa umrlog muslimana pa sakrije (njegove mahane), Allah će mu oprostiti…”[3]

Za kupanje nije potrebno više od tri osobe, jer će se na takav način najbolje prikriti mahane umrloga. Učenjaci smatraju pokuđenim gladanje u tijelo mrtvoga bez potrebe, jer čovjek kada umre postane u cijelosti avretom (stidno mjesto), te se zbog toga i kupa u sakrivenom mjestu daleko od očiju ljudi, i u potpunosti se obuče u ćefine kako bi se sakrio od očiju ljudi prilikom dženaze i ukopa.

Od stvari potrebnih za gasl (kupanje) mejjita:

 • Makaze,
 • Mašina za brijanje ispod pazuha,
 • Male makaze za skraćivanje brkova,
 • Sidr (lotus), pomiješati sa vodom veličine ove čaše,
 • Kafur (kamfor) staviti u šašu iste veličine kao i za lotus,
 • Maska,
 • Rukavice,
 • Krpa koja se umotava na ruku prilikom čišćenja.

Ovo su neophodne stvari za gasl.

Što se tiče stvari za umotavanje mejita u ćefine, to su:

 • Tri bijela ogrtača, kao što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, umotan u odjeću iz tri dijela.
 • Sedam ili pet ili tri pojasa (poveznice) u zavisnosti od veličine mejjita.
 • Napraviće se „et-tuban“, a to je dio odjeće koji prekriva stidno mjesto i koji će prilikom umotavanja umrle osobe u ćefine zaštititi ćefine od prljanja, ukoliko nešto bude izašlo od nešistoće.
 • Sada će se pomiješati lotus sa vodom kao što vidite.
 • Zatim će se pomiješati kamfor sa vodom.
 • Zatim ćemo početi sa kupanjem mejjita.
 • Staviće se na mejita prekrivač koji prekriva tijelo od pupka do koljena.
 • Skinuće se odjeća sa njega ako je to moguće, a ako postoji poteškoća onda će se sasjeći makazama, uz napomenu da se ne gleda u stidno mjesto.
 • Zatim ćemo početi sa skidanjem odjeće na sljedeći način.
 • Odmota se ogrtač a onda se skupi ispod mejjita na ovaj način, zatim će se okrenuti mejjit na lijevu stranu i izvući ogrtač.
 • Nakon toga se sječe odjeća, tako što će se početi od vrha rukava desne ruke do vrata, isto će se uraditi i sa lijevom stranom. Zatim će se napraviti razrez odjeće od vrha prsa do kraja nogu.
 • Sakupiće mu odjeću pa će se nagnuti mejit na desnu stranu i staviti istu ispod njega, zatim će se nagnuti na lijevu stranu i izvući odjeću ispod, pazeći pri tome da se ne otkrije stidno mjesto mejjita.
 • Masiranje zglobova polako i blago dok ne postanu mekani i lahko savitljivi.
 • Skraćivanje brkova ako su dugi.
 • Brijanje ispod pazuha.
 • Postaviće se mejjit polako u polusjedećem ili sjedećem položaju. Preći će unutrašnjim dijelom šake preko stomaka, da ga lagano iscijedi, tri ili pet puta, da izađe ono što je spremno da izađe. Cilj ovoga nije da se iz njega istjera sve što je u nutrini, nego samo ono što je spremno da izađe, jer ako se ovo ne uradi na početku, može se desiti da izađe tokom kupanja ili oblačenja ćefina, pa da se mora ponoviti gasul.
 • Onaj ko gasuli, zamotaće krpu oko ruke nakon što je obukao rukavice, te će oprati stidno mjesto bez otkrivanja stidnog mjesta, opraće zadnji dio a zatim prednji ili istovremeno. Lijepo je da onaj ko gasuli promijeni rukavice radi čištoće.
 • Uzeće se abdest mejjitu, onako kao što se to radi za namaz.
 • Opraće mu se ruke tri puta.
 • Zatim će se preći rukama preko usta tri puta.
 • Tako će se postupiti i sa nosom perući ga tri puta.
 • Zatim će se oprati lice tri puta, a ovo je potpun abdest.
 • Zatim će mu oprati ruke do lakata dva ili tri puta.
 • Potiranje glave sa ušima.
 • Na kraju će mu oprati noge do članaka. Prvo desnu a zatim lijevu nogu po tri puta.

Nakon abdesta počinje gasuljenje.

Riječ je o tri kupanja: prvo i drugo vodom i sidrom[4] (lotusom), a treće kupanje vodom i kamforom. Spremiće se posuda vode pomiješana sa sidrom.

 • Počećemo sa glavom, uzima se pjena sidra i njome se pere glava i lice. Zatim će se vodom oprati glava u cjelosti tri puta.
 • Zatim će oprati desnu stranu mejta tako što će početi prati njegovu desnu ruku, desni dio vrata, desni dio prsa, desnu nogu. Prilikom toga će se polivati vodom preko prekrivača i ispod, i trljati rukom ali mu neće otkrivati stidno mjesto. Tako će postupiti i sa lijevom stranom.
 • Zatim će nagnuti mejta na lijevu stranu kako bi mu oprao desnu stranu leđa, kao i spoljašnji dio noge.
 • Kada se dođe do pranja stidnog mjesta podići će se prekrivač a zatim sipati voda bez otkrivanja stidnog mjesta.
 • Stidno mjesto se neće dodirivati osim kod uklanjanja nečistoće.
 • Zatim lijevu stranu kao i desnu.
 • Drugo kupanje je u potpunosti isto kao i prvo, stim što mu neće uzimati abdest jer se abdest uzima samo kod prvog kupanja. Prilikom drugog kupanja opraće mu se glava, potom desna pa onda lijeva strana. Zatim desna strana s leđa, a onda i lijeva, i na kraju politi vodom po cijelom tijelu.
 • Treće kupanje je sa kamforom, pranje cijelog tijela bez abdesta i trljanja, jer je kamfor miris i nije čisteća stvar. Treće pranje otklanja ono što je ostalo na mejtu od sidra te ostavlja miris iza sebe.
 • Od koristi kamfora: miris, hladi tijelo i otklanja insekte u kaburu sve dok to Allah hoće.
 • Islam uvijek vodi računa o stidnom mjestu bilo da je u pitanju živa osoba ili mejit.
 • nagnuće se mejit na lijevu stranu i oprati ono što je ostalo na tijelu.
 • Kupanje kamforom je jedanput cijelo tijelo.
 • Na ovaj način smo završili sa kupanjem mejita.
 • Žena će se gasuliti na isti način kao što smo već opisali gasuljenje muškarca, stim što će se njena kosa staviti u tri pletenice, jedna sa vrha glave i dvije sa strane, a zatim će se pletenice prebaciti iza njenih leđa.
 • Nakon toga će se posušiti tijelo mejta peškirom ili krpom. Time će posušiti i prebrisati cijelo tijelo kako se ne bi okvasili ćefini. I ovo je od dobročinstva prema mejitu.
 • Zamijeniće se stari prekrivač koji se koristi prilikom kupanja jer je vlažan i na sebi ima tragove sidra i kamfora, a zatim će se postaviti novi. To će uraditi tako što će staviti novi preko starog, a stari polahko izvući kako se nebi otkrilo stidno mjesto.
 • Mejt će se prenijeti na nosilima do mjesta gdje će se stavljati u ćefine kako bi nakon toga počela nova faza opremanja, tj. oblačenja ćefina. Podiže se mejt da bi se nosila postavila ispod njega. Zatim se zatvore sa obje strane i prenosi se na krevet.

Oblačenje ćefina

 • Ćefin za muškarca treba da se sastoji iz tri dijela u koja će biti umotan mejit. Ćefin treba da biti bijele boje, a to dokazuje hadis: ”Obucite bijelu odjeću jer je ona najbolja, a i vaše umrle u nju zamotavajte”.[5]
 • Prije nego se umota mejt u ćefine, treba namirisati mjesta tijela kojima čini sedždu.
 • Zatim se umotava u ćefine počevši od desne strane a zatim lijevu stranu.
 • Zatim se izvlači prekrivač pazeći da se ne otkrije stidno mjesto.
 • Zatim drugi ogrtač na isti način kao i prvi.
 • Zatim i treći ogrtač.
 • Nakon toga počinjemo da vežemo ogrtače, poveznice se trebaju dobro stegnuti, i treba napraviti čvor u obliku polukruga ili ruže. Taj čvor treba da bude na lijevoj strani, jer se umrli postavlja u kabur na desnu stranu, pa se na takav način olakšava odvezivanje čvora.
 • I na ovaj način smo završili sa umotavanjem u ćefine.

Što se tiče načina oblačenja ćefina za ženu on se razlikuje od muškarca. Žena će se umotati u ćefine od pet dijelova: dva sloja koja prekrivaju cijelo tijelo, isto kao i kod muškarca, zatim treći dio koji prekriva donji dio tijela tj. izar, četvrti dio košulja čija dužina iznosi duplu dužinu umrle osobe, i peti dio prekrivač za glavu (himar) i rukavice.

Ovo je faza prije prekrivanja lica mejita, da bi se članovi porodice oprostili od svog umrlog ljubeći ga u čelo i upućujući dovu za njega.

Molim Uzvišenog Allaha da oprosti grijehe nama, njemu i svim muslimanima.

Nakon toga se prekriva glava. I polako napušta ovaj svijet.

Molim Allaha da nam podari lijep završetak.

Dženaza namaz ili namaz za umrlu osobu

Od Allahove milosti i mudrosti prema Svojim robovima je i propis dženaze namaza, da vjernici zamole Allaha za oprost umrle osobe. Način klanjanja dženaze namaza je vrlo jednostavan, i klanja se na sljedeći način:

 • Imam će donijeti početni tekbir, izgovarajući riječi Allahu ekber, dižući ruke naspram ramena ili naspram ušiju, ispruženih prstiju, ne skupljajući ih potpuno, niti raširujući, okrećući dlanove prema kibli.
 • Staviće desnu ruku na lijevu, držeći ih na prsima.
 • Proučiće euzu i bismillu u sebi tiho, neće učiti početnu dovu koja se inače uči prije Fatihe, jer nije preneseno da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, tako postupao. Nakon toga će proučiti suru Fatihu, a poslije nje neće učiti ništa. To će činiti u sebi tiho, bez obzira radilo se o imamu ili onome ko klanja iza njega. Dokaz ovome je predaja koju prenosi Ummu Šurejk El-Ensarijje u kojoj stoji sljedeće: ”Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nam je naredio da prilikom dženaze učimo suru Fatihu, da ne učimo dovu koja se uči prije nje i da nakon Fatihe ne učimo suru”.[6]

Bilježi Buhari od Talhe b. Abdullaha b. Aufa da je rekao: ”Klanjao sam iza Ibn Abbasa, a on je učio suru Fatihu, te je nakon toga rekao: To sam učinio kako bi znali da je sunnet”.[7]

 • Potom će imam donijeti drugi tekbir, na isti način kao i prvi put. Podizanje ruku je sunnet. Zatim će proučiti salavate koji glase: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

Allahu, podari svoj salavat (blagoslov) Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.

 • Potom će donijeti treći tekbir, dižući ruke, a zatim će učiti dove koje su prenešene od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a ako bi učio i neke druge dove, ne bi bilo sporno. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Kada budete učili dove za umrloga, iskreni u tome budite”.[8]
 • Zatim se uči dova, prenesene su mnoge dove iz Poslanikovog Sunneta i prakse prvih generacija i klanjač može da izabere koju hoće. On može doviti bilo kojom dovom, ali je ipak bolje da uči dove koje su prenesene u Sunnetu, kao na primjer sljedeća dova koja se prenosi od Aufa b. Malika da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je jedne prilike klanjao dženazu, a ja sam zapamtio dovu koju je učio: Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve’ afihi va'fu ‘anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi‘ mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seldži ve-l-beredi ve neqqihi mine-l-hataja kema neqqajte-s-sevbe-l-ebjeda mined-denes ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevdžen hajren min zevdžihi ve edhilhu-l-džennete ve e'izhu min ‘azabi-l-kabri (ev azabi-n-nari).

اللَّهمَّ اغفرْ لَهُ وارحمهُ، وعافِهِ واعفُ عنهُ، وأكْرِم نُزَلَهُ، ووَسِّع مُدَخلَهُ، واغسلْهُ بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ، ونقِّهِ منَ الخطايا كما نقَّيتَ الثَّوبَ الأبيضَ منَ الدَّنسِ، وأبدِلهُ دارًا خَيرًا مِن دارِهِ، وأهلًا خَيرًا مِن أهلِهِ، وزَوجًا خَيرًا مِن زَوجِهِ، وأدخِلهُ الجنَّةَ ونجِّهِ منَ النَّارِـ أو قالَ: وأَعِذْهُ مِن عذابِ القبرِ

Što u prijevodu znači: ”Allahu, oprosti mu i smiluj se, grijehe mu pobriši i sačuvaj ga, počasnim ga mjestom blagodari i širokim učini ulazak u kabur, očisti ga vodom, snijegom i gradom, očisti ga od grijeha kao što bijelu odjeću čistiš od prljavštine. Udijeli mu kuću (ahiretsku) bolju od njegove dunjalučke i suprugu bolju od njegove dunjalučke. U Džennet ga uvedi i zaštiti ga kaburske kazne (i od vatre džehenemske)!”

Zatim izgovara tekbir Allahu ekber, zastane se malo, a potom se predaje selam samo na desnu stranu.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Bilježi Ahmed, br. 25393.

[2] Hadis bilježi Hakim (1/354), br. 362; Bejheki (3/395); Asbehani u Tergibu(1/235); Taberani u Kebiru sa verzijom u kojoj stoji:  ”…četrdeset velikih grijeha”. Hadis je ispravnim ocjenio Albani u djelu Ahkamul-dženaizi.

[3] Hadis bilježi Hakim i Bejheki.

[4] Sidr je dvro lotusa čije se lišće ubere i osuši. Zatim se izmelje sve dok ne postane mehko. Sidr je stvar za čišćenje koja sliči šamponu ili sapunu i zadivljujuće dobro čisti.

[5] Bilježe imami Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže.

[6] Bilježi Ibn Madže, br. 1496, a slabim ga je ocijenio Albani.

[7] Bilježi Buhari, br. 1335.

[8] Bilježi Ebu Davud, 2/68, Ibn Madže, br. 1497, Ibn Hibban u svome Sahihu, br. 754, Bejheki, 4/40, putem Ebu Hurejre, a Albani ga je ocijenio dobrim.