Etika neslaganja

PITANJE: Šta savjetujete ummetu kada je u pitanju neslaganje u određenim pitanjima?

ODGOVOR: Savjetujem sve učene ljude i daije da slijede najbolje, najplemenitije i najblaže metode na putu pozivanja Allahu, subhanehu ve te’ala, razilaženja stavova i rasprava o tome. Čovjek ne smije dozvoliti da ga strasti i emocije navedu da kaže nešto što ne bi trebao reći, a što bi moglo biti  uzrokom neslaganja, mržnje i razilaženja. Vlastito mišljenje se treba iznijeti na najblaži način kako ne bi došlo do nepotrebnog razilaženja. Uzvišeni Allah je rekao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine.” (Ali ‘Imran, 159.)

Uzvišeni Allah je rekao Musau i Harunu – neka je Allahov mir sa njima – kada ih je poslao faraonu: “Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!” (Taha, 44.)

Također, kaže Uzvišeni Allah: “Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj…!” (En – Nahl, 125.)

Allah, dželle šanuhu, kaže: “I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način – ne s onima među njima koji su nepravedni.” (El – ‘Ankabut, 46.)

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Blagost nije bila ni u jednoj stvari, a da je nije uljepšala, niti je izuzeta iz neke stvari, a da je nije učinila ružnom.” (Muslim, poglavlje: “Dobročinstvo i  rodbinske veze”, 2594.)

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je također rekao: “Kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro.” (Muslim, poglavlje: “Dobročinstvo i  rodbinske veze”, 2592.)

Daija i učitelj moraju birati korisne metode u dostavljanju istine, izbjegavajući nasilje i žestinu. Pogrešni metodi navode ljude na neprihvatanje istine i bivaju uzrokom razilaženja i neslaganja među braćom. Cilj svakog daije treba biti dostavljanje istine i njeno prihvatanje od strane ljudi, a nikako pokazivanje vlastitoga znanja i entuzijazma za Allahovu, subhanehu ve te’ala, vjeru. Naš Uzvišeni Gospodar zna ono što je tajno i što je skriveno. Ukoliko daija, uistinu, želi da ljudi prihvate ono u šta ih poziva, treba gledati da poduzme sve kako bi i došao do tog cilja, a u isto vrijeme da izbjegne sve metode koje bi dovele do suprotnog efekta. (Šejh Ibn Baz, Zbirka raznovrsnih fetvi i eseja, 5/155. – 156.)

ŠEJH IBN BAZ

Izvor: minber.ba