Dvadeset i treći hadis: Ehlul-Kur'an (oni koji Kur'an uče, razumiju i po njemu žive) su Allahova posebna stvorenja

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Zaista Allah ima Svoja stvorenja medju ljudima.“ Pa je rečeno: „Ko su oni Allahov Poslaniče?“ Rekao je: „Ehlul-Kur'an, oni su Allahova posebna stvorenja.“ (Bilježe Ahmed i En-Nesai, a El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim).

Sažetak:

Ehlul-Kur'an su oni koji brinu o Kur'anu, koji ga čuvaju, koji ga čitaju onako kako je objavljen, koji rade po njemu, smatraju halalom ono što je u njemu dozvoljeno a smatraju haramom ono što je u njemu zabranjeno, koji idu njegovom uputom i koji su se okitili njegovim moralom. To su Ehlul-Kur'an vijekovima, iz generacije u generaciju, i to su štićenici Milostivog Allaha.

Govorio je Malik ibn Dinar rahmetullahi alejhi: „O, vi koji nosite Kur'an, šta je Kur'an posijao u vaša srca? Zaista je Kur'an proljeće za vjernike, kao što je kiša proljeće zemlji. Kiša se spušta sa neba na Zemlju i padne na neplodno tlo, pa iz nje izraste prekrasno rastinje. Ne smeta mu prljavština tog mjesta da proklija, izraste i ozeleni i da plijeni pažnju svojom ljepotom. Pa, vi koji nosite Kur'an, šta je on zasadio u vašim srcima?“

Govorili smo u komentaru sedmog hadisa o vrijednostima onoga koji radi po Kur'anu.

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari