Drugi hadis: Jedno slovo iz Allahove Knjige vrijedi deseterostruko

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda, radijellahu anhum, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko prouči jedno slovo iz Allahove Knjige ima za to jedno dobro djelo, a  dobro djelo se uvećava deseterostruko, ne kažem da je elif lam mim slovo, već je elif slovo, lam je slovo i mim je slovo. (Et-Tirmizi i Ed-Darimi)

U ovom časnom hadisu se nalazi plemenita blagodat Allaha swt robovima koji uče Njegovu knjigu, nagrada koja se ne može izbrojati ni izračunati. Umnožiće im se dobra djela, a nestaće loša djela tj. grijesi. “Dobra djela zaista poništavaju hrđava. Hud, 114.

A  dobro djelo se uvećava deseterostruko, ne kažem da je elif lam mim slovo, već je elif slovo, lam je slovo i mim je slovo.” Ovaj dio hadisa upućuje na veliku nagradu za lahka djela. Obmanut je onaj koji je propusti i propalica je onaj ko ne zaradi obećanu dobit.

Razmisli:

Ko razmisli o Allahovoj nagradi, o Njegovoj blagodati i onome što On daje, vidjeće da je veća od rada trudbenika, da je šira od želje pobožnjaka i potpunija od znanja učenih. Koliko god govorili o njoj ona je veća od toga, i koliko god se trudili da dokuče njenu vrijednost ona je vrednija. Navešćemo primjer, a Allahov primjer je Najuzvišeniji: kada vladar od dunjalučkih vladara daruje pjesnicima imetak za svaki stih kog napišu u kome ga hvale i spominju, željeći njegovu nagradu, pa kako tek daruje Vladar svih vladara, čije riznice plemenitosti nemaju kraja,  Slavljeni i Uzvišeni, Koji je rekao: “Ko uradi dobro djelo, biće desetorostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda. (En’am – 160.)

Rekao je Uzvišeni Allah: Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Bekara, 261.)

Značenje “i u svakom klasu po stotinu zrna. tj. kada proklija rodi stotinu zrna, te ono što je izraslo iz tog jednog zrna biva dodatkom na to zrno.

 

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari