Naučimo akidu – pitanja i odgovori

Naučimo akidu - pitanja i odgovori

Version
Download 54
Total Views 159
Stock
File Size 1.80 MB
File Type pdf
Create Date Februar 19, 2018
Last Updated Februar 19, 2018
Download

Neizmjerna zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć, uputu i oprost od grijeha tražimo i samo se Njemu kajemo. Od Allaha utočište tražimo od zla naših duša i od zla naših djela; koga Allah na Pravi put uputi toga niko u zabludu ne može odvesti, a koga Allah pravedno u zabludi ostavi, toga niko ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog božanstva koje zaslužuje da se istinski obožava mimo Allaha i da On Uzvišeni nema druga; i svjedočim da je Muhammed, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, Njegov rob i Njegov poslanik, a zatim:
Zaista je razumijevanje vjere jedno od najboljih djela i znak je velikog dobra, jer kaže Allahov Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega: ''Kome Allah želi dobro, pomogne mu da razumije vjeru''. Hadis prenose Buhari i Muslim.

Zato što se razumijevanjem vjere postiže korisno znanje na kojem se zasniva činjenje dobrih djela, a Uzvišeni Allah je naredio svom Poslaniku, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, da traži da mu se poveća znanje. Kaže Uzvišeni: ''...i reci: O, Gospodaru, povećaj mi znanje''. Kur'an Časni, sura Ta ha, ajet 114.
Kaže hafiz ibn Hadžer: ''Ovo jasno ukazuje na vrijednost znanja, zato što Allah nije naredio Poslaniku da traži povećanje ničeg drugog do znanja''. A Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, je predavanja na kojima se uči korisno znanje nazvao džennetskim vrtom i obavijestio nas je da su učenjaci nasljednici poslanika.
Molim Uzvišenog Allaha da ovo djelo bude iskreno radi Njegovog lica, da bude od koristi drugima i molim sve one koji nađu nedostatke ili greške, da me obavijeste, kako bih mogao to ispraviti u narednim izdanjima. Neka je Allahov blagoslov i mir na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na Njegove ashabe (drugove).
Dr. Abdullah b. Abdurrahman el – Džibrin

Komentari su onemogućeni.