Naučimo akidu – pitanja i odgovori

  • Version
  • Download 76
  • File Size 1.80 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19 Februara, 2018
  • Last Updated 19 Februara, 2018

Naučimo akidu - pitanja i odgovori

Neizmjerna zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć, uputu i oprost od grijeha tražimo i samo se Njemu kajemo. Od Allaha utočište tražimo od zla naših duša i od zla naših djela; koga Allah na Pravi put uputi toga niko u zabludu ne može odvesti, a koga Allah pravedno u zabludi ostavi, toga niko ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog božanstva koje zaslužuje da se istinski obožava mimo Allaha i da On Uzvišeni nema druga; i svjedočim da je Muhammed, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, Njegov rob i Njegov poslanik, a zatim:
Zaista je razumijevanje vjere jedno od najboljih djela i znak je velikog dobra, jer kaže Allahov Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega: ''Kome Allah želi dobro, pomogne mu da razumije vjeru''. Hadis prenose Buhari i Muslim.

Zato što se razumijevanjem vjere postiže korisno znanje na kojem se zasniva činjenje dobrih djela, a Uzvišeni Allah je naredio svom Poslaniku, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, da traži da mu se poveća znanje. Kaže Uzvišeni: ''...i reci: O, Gospodaru, povećaj mi znanje''. Kur'an Časni, sura Ta ha, ajet 114.
Kaže hafiz ibn Hadžer: ''Ovo jasno ukazuje na vrijednost znanja, zato što Allah nije naredio Poslaniku da traži povećanje ničeg drugog do znanja''. A Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, je predavanja na kojima se uči korisno znanje nazvao džennetskim vrtom i obavijestio nas je da su učenjaci nasljednici poslanika.
Molim Uzvišenog Allaha da ovo djelo bude iskreno radi Njegovog lica, da bude od koristi drugima i molim sve one koji nađu nedostatke ili greške, da me obavijeste, kako bih mogao to ispraviti u narednim izdanjima. Neka je Allahov blagoslov i mir na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na Njegove ashabe (drugove).
Dr. Abdullah b. Abdurrahman el – Džibrin

Komentari su onemogućeni.