Browsing

Knjige

Vasitijska akida

Vasitijska akida Vjerujemo u sve ono čime je Allah u Qur'anu Sebe opisao i u ono čime Ga je opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, (u sunnetu), bez tahrifa (izmjene), ta'tila (nijekanja), tekjifa (zalaženja u kakvoću) i…

Adabi jela i pića

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri Prijevod: Hakija Kanurić Revizija: Ersan Grahovac Autor u ovom članku govori o brojnim adabima pri jelu i piću zasnovanim na Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.…