Dova za odgoj djece

Dova za našu djecu je jedno od najefikasnijih odgojnih sredstava

Kur'an posvećuje veliku pažnju upućivanju dove za potomstvo. U nastavku donosimo sedam ajeta koji bi nas trebali podstaknuti da što više učimo dove za našu djecu i da to sredstvo odgoja nikada ne zaboravimo.

Uzvišeni Allah, objavio je:

I potomstvo moje Ti učini dobrim! Ja se Tebi, doista, kajem i ja sam musliman, predan Tebi. (El-Ahkāf, 15.)

Nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana. (Āli-‘Imrān, 36.)

Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju! (El-Furkān, 74.)

Gospodaru moj, daj da ja i potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju! (Ibrāhīm, 40.)

Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi. (El-Bekare, 128.)

Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš! (Āli-‘Imrān, 38.)

Gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima. (Ibrāhīm, 35.)

Ako malo bolje razmislimo o prethodnih sedam ajeta i onome što sadrže, shvatit ćemo da je jedan od najvećih uzroka čestitosti, poštenja, morala i dobrote kćeri i sinova, često upućivanje dove Allahu za njih.

Zato ne smijemo sebi dozvoliti da se u odgoju naše djece usredsredimo samo na materijalne uzroke i obrazovni (edukacijski) aspekt (koji je naravno nezaobilazan), a da zapostavimo veličanstveno i efikasno sredstvo koje se zove upućivanje dove Allahu za našu djecu.

Duša koja zahvaljuje Allahu, uvijek je nasmijana

Ne postoji čovjek koji je zadovoljan sudbinom, a da neće zanoćiti sretan.

Ne postoji ljudska duša koja stalno ponavlja riječi: ”El-hamdulillah!”, a da neće biti nasmijana.

Ni jedan čovjek neće često izgovarati riječi istigfara i traženja oprosta od Allaha, a da mu Allah neće otvoriti sva vrata dobra.

Ni jedan čovjek se neće naći u situaciji kad ne može nešto učiniti, a zatim kaže: ”La havle ve la kuvvete illa billah!” – ”Nema snage ni moći osim kod Allaha”, a da mu Allah neće pomoći.

Ni jednom čovjeku neće biti učinjen zulum, pa on kaže: ”Hasbijallahu ve ni'mel-vekil!” – ”Dovoljan mi je Allah i divan je On zaštitnik”, a da ga Allah neće spasiti i zaštititi.

Izvor: https://saff.ba/dova-za-nasu-djecu-je-jedno-od-najefikasnijih-odgojnih-sredstava/