Doček najdražeg gosta

Kuhinja je mjesto gdje svaka domaćica provede pola radnog dana. Nemojmo dozvoliti da naši Ramazanski dani prođu na taj način. Tačno je da moramo pripremati hranu i brinuti se o porodici. Ali u Ramazanu uradimo to na razuman i mudar način. Rasporedimo vrijeme i učinimo naš boravak u kuhinji minimalnim. Ramazan je mjesec berićeta i male količine hrane zadovoljit će naše potrebe. Dok su naše ruke zauzete kuhanjem, mi “zaposlimo” naš jezik sa zikrom, istigfarom, dovom, slušanjem dersa ili Kur’ana.

Nakon dugog odsustva ponovo nam je pokucao na vrata. S čežnjom smo ga iščekivale, kao voljenu osobu nakon dugog odsustva. Ovaj dragi gost godinu dana nam nije dolazio. Svaki put prije njegova dolaska brojimo dane, sate i minute. Srca mu se raduju. Ramazan!!! “Došao vam je Ramazan, mubarek mjesec, u kojem vam je  Allah propisao post!” (Sahih Nesai, 2016. Albani) Ovo je mjesec Kur'ana, iftara, ibadeta i noćnog namaza: “Ako čovjek klanja s imamom sve dok ne završi upisuje mu se noćni namaz.” (Ahmed, Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Džamia 1615. Albani) Džennetska vrata se u njemu otvaraju, a Džehennemska zatvaraju: “Kada dođe Ramazan otvore se Džennetska vrata, zatvore se Džehennmska vrata i šejtani se stave u okove!” (Buhari 1899, Muslim 1079) Objava Kur'ana je počela u njemu: “U mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla…” (Prijevod značenja El-Bekare 185.) Ima blagodati koje nema nijedan drugi mjesec: “Ko provede Ramazan vjerujući i očekivajući nagradu, biće mu oprošteno predhodno učinjeno – mali grijesi.” (Buhari 37, Muslim 759)

Dali smo se za njega pripremile???

Ono što je najvažnije kod žena muslimanki prije dolaska Ramazana, jeste da lijepo urede i  dotjeraju njihove kuće, da sve miriše od čistoće i ljepote. Nema sumnje da je to pohvalno čak i ibadet ako ga poprati iskren nijet. Sestro moja! Kad već završimo sa “generalnim kućnim čišćenjem”, vratimo se nama samima. Prije nego što nam dođe Ramazan “zavirimo” u naša srca, pokušajmo ih malo “pripremiti i očistiti”: “I svi se, o vjernici, pokajte Allahu, da biste uspjeli.” (Prijevod značenja En-Nur, 31.) Nemojmo sebi dozvoliti da nam dođe Ramazan, a nismo se iskreno Allahu pokajale za sve što smo radile u protekloj godini. Iskrena tevba briše “prašinu s naših srca”: “On prima pokajanje od robova Svojih i prašta rđave postupke i zna šta radite.” (Prijevod značenja Aš-šura 25.) Tevba će učiniti naša srca nježnim i spremnim za Ramazanske ibadete. Kad počne Ramazan nemojmo sebi dozvoliti da nam njegovi dani protiču na uobičajen način. Podsjećajmo sebe da kada jedan Ramazanski dan završi neće se više nikada vratiti. Nek naš cilj bude Allahova nagrada za postača: “On pripada Meni, i ja ću za njega nagraditi…” (Buhari 5927,Muslim 1151-161.), imajući na umu: “Zaista se djela cijene prema namjerama…” (Buhari 1.) Moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da budemo od onih koji će ući na vrata Rejjan: “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih će ući postači na Sudnjeme Danu i više niko osim njih” (Buhari 1797, Muslim 2766)

Raznovrsnost ibadeta

Usmjerimo našu pažnju na razne vidove ibadeta. Za svako dobro učinjeno djelo bit ćemo, sa Allahovim dopustom, nagrađene. Naših pet dnevnih namaza trebaju biti naša iskrena veza sa Gospodarem svjetova u cijeloj godini, a u ovom mubarek mjesecu posebno. Nastojmo ih izvršavati u potpunosti, čuvajući njihove sunnete, jer: “Ko klanja u danu i noći dvanaest rekjata (sunneta), sagradit će mu se kuća u Džennetu.” (Muslim 728-101,102) Kada se suprug zaputi na teravih namaz u mesdžid, a mi to nismo u mogućnosti iz različitih razloga, iskoristimo to i s preostalom porodicom klanjajmo onoliko koliko smo u mogućnosti. Nemojmo biti žalosne zbog ostajanja u kući, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte vašim ženama zabranjivati odlazak u mesdžide, a njihove kuće su bolje za njih.” (Ebu Davud,sahih,Miškatu el-Mesabih 1062 Albani) Nastojmo da obavljamo noćni namaz koliko smo u mogućnosti. Ako ništa onda dva rekjata u zadnjoj trećini noći koja će biti popraćena dovom, jer: “Naš Gospodar se spušta u zadnjoj trećini noći, pa kaže: ‘Imali ko da me doziva pa da mu se odazovem!?’, i kaže: ‘Imali ko da nešto traži pa da mu dam!?, i kaže: ‘Imali ko da traži oprosta pa damu oprostim!?'” (Buhari 1145, Muslim 1808) Nemojmo dozvoliti da nam prođe ijedna Ramazanska noć, pa da same sebe lišimo ovog velikog dobra. Nemojmo dozvoliti da nas san i dugo sjedenje spriječi od ustajanja na sehur. U njemu je berićet i praktikovanje Sunneta Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Ustajte na sehur, zaista je u sehuru berićet!” (Buhari 1823.), i: “Zaista Allah i meleci blagoslove one koji sehure!” (Ibnu Hiban, Tabarani, hasen, Sahihu Džamia 1844. Albani) Okvasi svoja usta makar sa malom količinom vode i tako zadobij obećane nagrade za to. Uvećajmo učenje Kur'ana u Ramazanskim danima i noćima. Na taj način ćemo najbolje iskoristiti naše vrijeme. Jer Ramazan je mjesec Kur'ana. Sjeti se na koji način su naši ispravni prethodnici učili  Kur'an u Ramazanu. Koliko su hatmi završavali? Neki u tri dana, neki u sedam, a prenosi se da je Imam šafija, Allah mu se smilovao, znao proučiti Kur`an u Ramazanu šezdeset puta. Znači svaki dan dvije hatme. Mi donesimo čvrstu odluku da ćemo bar jedanput upotpuniti Kur'an u Ramazanu. Održimo naše dato obećanje!!! Allah, subhanehu ve te'ala, nam je podario imetak kako bi nam on bio ukras i iskušenje na ovom svijetu: “Bogatstvo i sinovi su ukras na ovom svijetu!” (Prijevod značenja Al-Kahf 46.), i: “Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika.” (Prijevod značenja At-Tagabun 15.) Udjelimo onoliko koliko smo umogućnosti i pričinimo na taj način radost našoj siromašnoj braći i sestrama u vjeri. Učinimo da osjete slast Ramazanskih dana i da dožive svoj bajram. Zajednički iftari bi trebali krasiti naša islamska društva i okupljanja. Sa njima se na najljepši način pokazuje povezanost i međusobna muslimanska ljubav. Najlakši način da se zadobije velika i obećana nagrada: “Ko nahrani postača pripada mu nagrada kao njemu (postaču).” (Ahmed, Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džami`a  6415. Albani) Pripremi ili kupi određene vrste jela i udjeli ih komšijama, prijateljici ili odnesi ih u mesdžid, ili pozovi nekog od postača. Kuhinja je mjesto gdje svaka domaćica provede pola radnog dana. Nemojmo dozvoliti da naši Ramazanski dani prođu na taj način. Tačno je da moramo pripremati hranu i brinuti se o porodici. Ali u ramazanu uradimo to na razuman i mudar način. Rasporedimo vrijeme i učinimo naš boravak u kuhinji minimalnim. Ramazan je mjesec berićeta i male količine hrane zadovoljit će naše potrebe. Ukoliko budemo primorane na dug boravak u kuhinji, u tom slučaju, nek nam nijet bude iskren. Nadajmo se Allahovoj nagradi, misleći na to kako će se sa tom hranom iftariti postači. Dok su naše ruke zauzete kuhanjem, mi “zaposlimo” naš jezik sa zikrom, istigfarom, dovom, slušanjem dersa ili Kur'ana. Na taj način ćemo istovremeno postići dva cilja. Nakon završenog pripremanja hrane, a prije iftara, nemojmo zaboraviti da molimo Onoga koji nam je omogućio da ispostim taj ramazanski dan. Molimo Allaha, subhanehu ve te'ala, za dunjalučko i ahiretsko dobro, jer: “Tri se dove ne odbijaju: dova roditelja djetetu, dova postača i dova putnika.” (Ahmed,Tirmizi, hadis hasen, Sahihu Džamia 3032 Albani) Porodica, a naročito suprug, bi trebao da bude tolerantan u toku Ramazana, ukoliko se desi da supruga njene kućne poslove ne obavlja na način kako je to radila prije Ramazana. Neka se strpi, nadajući se Allahovoj nagradi, jer Ramazan je samo jedan mjesec u godini, neka je potpomogne i posavjetuje kako da ga na najbolji način sprovede. Uvidjeće nakon Ramazana da se njegova supruga vratila obavljanju svih obaveza na najbolji način, jer svi mi skupa želimo i molimo Allaha da nam dâ nagradu koju nam je obećao kada je rekao: “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.” (Prijevod značenja Al-ahzab 35.)

Naša djeca i Ramazan

I na kraju nemojmo zaboraviti naše najmlađe i najmilije, našu milu dječicu prije i u toku samog Ramazana. Podsjećajmo ih prije Ramazana da se njegovo vrijeme približilo. Dajmo im do znanja da nam je drago zbog toga. Zatim u toku Ramazana veću djecu navikivajmo na post, a mlađoj govorimo o postu kako bi ga zavolili. Zaposlimo ih prilikom pripremanja iftara, da poslužuju, da dijele jedni drugima hurme prilikom samog iftara. To zasigurno ostavlja pozitivan trag u srcu kao što je ljubav prema postu, spoznaja da ima nagrada za izpošteni dan, a nakon dunjaluka sa Allahovim dopustom Džennet. Sjećanja na te porodične iftare naša djeca će nositi sa sobom tokom cijelog života. Prisjetimo se kako su to naše majke činile sa nama i kako su bili dragi ti iftarski trenuci. Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nam podari da provedemo Ramazan na najbolji način. Da nam podari nagradu posta. Radost prilikom susreta našeg Gospodara. Da budemo od onih koji će na Džennetska  vrata Rejjan biti pozvani, onako kao što nas je obavjestio naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Džennet ima vrata koja se zovu Rejjan, na njih će ući samo postači na Sudnjem Danu i niko drugi. Reći će se: ‘Gdje su postači?’ Ustat će i niko neće ući mimo njih i kada uđu zatvorit će se vrata”. (Buhari 1896, Muslim 1152.) A u drugoj predaji: “I ko uđe kroz njih napit će se, a onaj koji se napije neće ožedniti nikada više.” (Nesai hadis sahih Sahihu Džamia 5184 Albani).